Eureka Nedir – Üye Ülkeler

Eureka Kurumu ne demek nedir, Eureka üyesi ülkeler

Eureka, İngilizce tam adı european re­search agency (Avrupa Araştırma Kuru­mu), 18 Avrupa ülkesinin Nisan 1985’te kurduğu işbirliği örgütü. 1986’da Brüksel’ de örgütün bir sekreterliği kuruldu. Örgü­tün amacı Avrupa’da yüksek teknoloji ge­rektiren sanayileri geliştirmek için çeşitli şirketlerin çalışmalarını birleştirmek ve araştırmalarına parasal destek sağlamaktır. Örgütün kurucu üyeleri arasında Avrupa Topluluğu’na (AT) üye 12 ülke (Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fran­sa, Hollanda, irlanda, İspanya, italya, Lüksemburg, Portekiz ye Yunanistan) ile Avus­turya, Finlandiya, İsveç, İsviçre, Norveç ve Türkiye yer alır. 1986’da İzlanda da örgüte üye olmuştur.

ilk kez Fransa ve Batı Almanya tarafından kurulması önerilen örgütün amacı farklı ülkelerdeki şirketlerin çabalarını birleştir­melerine ve pazarlanabilir ürünlerini geliştirmelerine yardımcı olarak bu şirketlerin ileri elektronik, bilgisayar, laser, ulaşım sistemi, çevre koşullarının denetimi gibi stratejik araştırma alanlarında Avrupa ça­pında yürütülen çalışmalarını güçlendir­mektir. Örgütün tüzüğüne göre projelerin desteklenebilmesi için birden fazla ülke tarafından hazırlanmış olması, belirgin bir yarar sağlaması, önemli teknolojik yenilik­ler içermesi ve projeye katılan şirketlerin yeterli parasal güçlerinin bulunması gibi koşullar aranır. Bir şirket (genelde olduğu gibi) bağlı olduğu devletten de araştırma desteği ve para yardımı alabilir. Örgütün Brüksel’deki sekreterliği araştırma projele­ri için bir takas odası işlevi görür.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.