Euphronios Kimdir

Euphronios Biyografi, Euphronios Kimdir

Euphronios, (ü. İÖ y. 520-470), Eski Yunan’da, döneminin en ünlü vazo ustası ve ressamlarından biridir. Arkaik geleneğin kalıpları içinde yeni düşünceler, biçimler ve tasarımlar denemiştir. Üstünde imzası bulu­nan 17 vazo vardır. Bunlardan 12’sini vazoyu yapan, 5’ini de resimleyen olarak imzalamıştır. Genellikle, yaptıkları daha eski, resimledikleri ise daha sonraki tarihli vazolardır.

Euphronios’un resimledikleri arasında, Herakles’in Antaios’la yaptığı güreşin canlandırıldığı vazo (İÖ y. 510-500, Louvre Müzesi, Paris) son derece başarılı çizimiyle ünlüdür. Euphronios’un resimlediği başka bir yapıt da, bugün Münih’te (Devlet Eski Yapıtlar Koleksiyonu) bulunan bir kyliks’tu (yayvan içki kabı). Kabın iç yüzünde genç bir atlının resmi, dışındaysa Herakles’in üç başlı Geryoneus’la mücadelesini canlandı­ran bir sahne yer alır. Vazo yapımcısı olarak Euphronios döne­minin en başarılı ressamlarıyla çalışmıştır. Onun yaptığı üstündeki imzasından bilinen birçok vazonun resimlerini Doris, Makron, Hyakinthos ve Onesimos gibi ressamların çizdiği saptanmıştır. Ama Euphronios’un yaptığı vazoları en çok Panaitios Ressamı resimlemiştir. Bugün Louvre Müzesi’nde bulunan ve üstünde Theseus ile Amphitri- te’nin deniz altında betimlendiği bir kyliks de Panaitios Ressamı’nın yapıtıdır.

Euphronios’un vazolarını resimleyen bir başka ressam da Pistoksenos Ressamı’dır. Bugün Berlin’de (Prusya Kültür Varlıkları Devlet Müzesi) bulunan ve Pistoksenos Ressamı tarafından resimlenmiş olan beyaz zeminli kâse, Euphronios’un bilinen son imzalı yapıtıdır ve üslup açısından IO 470’ten daha erken tarihli olamaz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.