Etik Günü İle İlgili Yazı

Etik Günü Hakkında Bilgi, Etik Günü ile ilgi yazılar

Etik Günü (25 Mayıs)

25 Mayıs bütün dünyada Etik Günü olarak kutlanmaktadır. Bizim kültürümüzde de bu kavram önem kazanmıştır.

“Etik” terimi, her kültürde değişik anlatılmıştır. Bizim kültürü­müzde etik, daha çok ahlak kavramı merkezli bir alana sahiptir.

Türk toplumunda sistematik bir etik anlayışının uygulanması­na Selçuklu medeniyetinde yer alan Ahilik örgütünde görülmek­tedir. Ahilik, 13. yüzyılda Anadolu’da yaşayan Türklerin, esnaf ve sanatkârlarının birliğini, çalışma ilkelerini ve yöntemlerini oluştu­ran, çok yönlü sosyo-ekonomik bir Türk kurumudur. Ahi örgütü­ne üye olan esnaf ve sanatkârlar, bazı iş ve ahlak kurallarına uy­mak zorundaydılar. Bu kurallara uymayan esnaf ve sanatkâra ağır yaptırımlar uygulanıyordu.

etikgunu

“Etik” kavramının alanı çok geniştir. Günümüzdeki etik alanla­ra tıbbi etik, gazetecilik etiği, insan hakları, çevresel etik, kriminal adalet, hayvan hakları, biyoetik, iş etiği, teknolojik etiği sayabiliriz.

Günümüzde bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi sonucu in­sanlara çeşitli alanlardan hizmet veren kurum ve kuruluşlar aşırı güçlenmiştir. Bu durum insanların bu kurum ve kuruluşlarla ilişkile­rinde güven, adalet ve tarafsızlık ilkelerinin işlerlik kazanarak uygulanması için çaba göstermelerini sağlamıştır. Etik değerler ilk olarak; tıp ve genetik bilimlerinde uygulanmaya başlanmıştır, insanlarn üzerinde belirli bir etkileme gücüne sahip bu bilim dalla­rında çalışan insanların veya meslek gruplarının kendi iç denetimlerinin olması bir zorunluluktur. Aksi durumlarda, diğer insanların büyük zararlara uğramaları riski ortaya çıkar.

Bilgi ve buna bağlı olarak gücün iç denetimine kavuşması için etik kurallara ihtiyacı vardır. Bu kurallar bazen yasayla, ba­zen de bir meslek grubunun iç denetim ilkesi olarak ortaya çık­maktadır. Her iki durumda da etik değerler, başka bir insana ve topluma karşı o meslek grubunun iç sorumluluklarını kapsamakta­dır.

Kültür anlayışı, o toplumdaki etik anlayışın oluşmasındaki en önemli etkenlerden biri ve en önemlisidir. Yabancı bir topluma etik gelen bir davranış, bizim toplumumuza etik gelmeyebilir. An­cak tüm dünyanın sahip olduğu ortak değerler vardır. Bu değer­ler dünyanın her yerinde kabul görmektedir. Ticari ahlak, iş ahla­kı, meslek ahlakı olması ve uygulanması gereken ortak değerler­den bazılarıdır. Esnaf, memur, işçi veya tüccar her kesimin uyma­sı gereken iş ve ahlak kuralları vardır, Bu kurallar sahip olduğumuz etik değerlerdir. Bu etik değerlerin toplumun her kesimine yayıl­ması gerekir.

işte bunu sağlamak ve topluma yaymak için okullarımızda Etik Günü kutlanmaktadır. Kutlamalarda etik değerlerin toplum­dan topluma taşınmasının önemi belirtilmektedir, Kültürümüzün, inançlarımızın, geleneklerimizin ürünü olan değerlere sahip ve bu değerlere saygılı insanların yetişerek ülkemizi, Atatürk’ün hedefle­diği “çağdaş uygarlığa” ulaştırması için etkinlikler yapılır, Bu etkin­likler çerçevesinde okullarımızda şiirler okunur, tiyatrolar oynanır. Resim ve yazıların yer aldığı panolar oluşturulur.

Etik Günü Hakkında Bilgi ve Etik Günü ile ilgi yazı hakkında yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz.

3 yorum

  1. Bu sizin yaptığınız başkalarının hakkını yemek oluyor.yani KUL HAKKI oluyor. “Üzerinde kul hakkı olan, ölmeden önce ödeyip helâllaşsin! Çünkü âhirette altının, malın değeri olmaz. O gün, hak ödeninceye kadar, kendi sevâblarından alınır, sevâbları olmazsa, hak sâhibinin günâhları buna yüklenir.” [Buhârî]

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.