Enver Paşa Kimdir Kısaca

Enver Paşa Kimdir Hayatı Hakkında kısaca Bilgi ve katıldığı savaşlar konusunu derledik.

Enver Paşa; Osmanlı askeridir (İstanbul 1881 – Tacikistan / Belcivan 1922)

Manastır Askeri Rüştiyesi’ni (1894), Soğukçeşme Askeri İdadisi’ni (1897), teğmen rütbesiyle Harpokulu’ nu (1899) ve Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Erkân-ı Harbiye Mektebi’ni (1903) bitirdi. Merkezi Selanik’te bulunan 3. Ordu’ya atandı. Selanik, Üsküp ve Manastır’ın dağlık bölgelerinde Balkan komitacılarına karşı giriştiği başarılı çatışmalar nedeniyle ünlendi. Bu sıralarda merkezi Paris’te bulunan Terakki ve İttihat (sonradan İttihat ve Terakki) Cemiyeti’ne katıldı (1907). Talat Bey (Paşa) ile yakın arkadaşlık kurdu. 9-10 Haziran 1908′de İngiltere Kralı VII. Edward ile Rus Çarı II. Nikola arasındaki Reval görüşmesinden sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun bu iki ülke arasında paylaşılacağı yolunda söylentilerin çıkması,özellikle Selanik’ te İttihat Terakkiciler ve ordu mensupları arasında gerginlik ve tepkiye yol açtı. Enver Bey, Kolağası Resneli Niyazi Bey, Ohri Redif Taburu komutanı gibi kimi subaylar kendilerine bağlı birliklerle dağa çıktılar.

Enver Bey Köprülü Kazası’nda Meşrutiyet’i ilan etti (10 Temmuz 1908). Haber İstanbul’a ulaşınca II. Abdülhamit aynı günün gecesi Anayasa’yı yeniden yürürlüğe koyacağını açıklamak zorunda kaldı. Böylece İkinci Meşrutiyet resmen de ilan edilmiş oldu. Binbaşı Enver Bey ve Kolağası Niyazi Bey İstanbul’a gelişlerinde Kahraman-ı Hürriyet (Özgürlük Kahramanı) ve Mücahit-i Hürriyet olarak karşılandılar. Enver-Niyazi ikilisi ülkede tam bir söylence kahramanları haline geldiler. Binbaşı Enver Bey Meşrutiyet’ten hemen sonra Makedonya Genel Müfettişliği’ne, 1909 yılı başlarında Berlin Askeri Ataşeliği’ne atandı. 31 Mart Olayı (12 Nisan 1909) üzerine Türkiye’ye dönerek Yeşilköy’de Hareket Ordusu saflarına katıldı. Eylül 1911′de İtalyanlar Trablusgarp’a saldırınca Arnavutluk üzerinden Bingazi’ye geçti. Trablusgarp’taki savunma savaşları Enver Bey ve Mustafa Kemal gibi genç Osmanlı subaylarının katıldıkları ilk savaş oldu. Buradaki başarıları nedeniyle yarbaylığa yükseldi (1912). Aynı yılın 8 Ekiminde Balkan Savaşları başlaymca öteki gönüllü Osmanlı subayları gibi Yarbay Enver Bey de Türkiye’ye döndü. Kahraman-ı Hürriyet Enver Bey’in ünü bu dönüşünde bir kat daha arttı. Balkan Savaşları’nda düşman kuvvetlerinin Çatalca’da durdurulmasında etkili rol oynadı. Bu durumdan yararlanarak tarihe Babıâli Baskını adıyla geçen hükümet darbesini gerçekleştirdi. Baskında Harbiye Nazırı Nazım Paşa’yı ünlü İttihatçı Yakup Cemil öldürdü. Sadrazam Kamil Paşa zorla görevden alındı ve İttihat Terakki yanlısı Mahmut Şevket Paşa’nın sadrazamlığı saraya kabul ettirildi (23 Ocak 1913). Bu olay, bir bakıma İttihat ve Terakki’yi iktidara getirdi. Osmanlı kuvvetleri Çatalca’dan hareketle Edirne’yi kurtardı (23 Temmuz 1913). Ordunun ön saflarında Enver Bey de vardı ve “Kahraman-ı Hürriyet” unvanına şimdi de “Edirne Fatihi” unvanı eklendi. İttihat Terakki, Enver Bey’i 18 Aralıkta albaylığa 5 Ocak 1914′te mirlivalığa yükseltti, ardından da Harbiye Nazırlığı’na getirildi. Aynı yıl Sultan Mehmet Reşat’ın yeğeni, Şehzade Süleyman Efendi’nin kızı Emine Naciye Sultan ile evlenerek saraya damat oldu.

Enver Paşa’nın saraya damat oluşu ve Harbiye Nazırlığı gibi önemli bir göreve getirilişi Almanya’da iyi karşılandı. Harbiye Nazırı olunca çoğunluğu alaylı olan 1.100 kadar subayın işine son verdi ve bir bölümünün de rütbesini indirdi. Ordunun üniformasını yenide üzenledi. Enveriye Yazısı denilen yeni bir alfabeyi uygulamaya çalıştı. Bu arada birçok Alman subayı Osmanlı Ordusu’nda danışman olarak görevlendirildi. Almanya ile olan bu yakınlaşma, İngiltere ve Fransa ile Osmanlıların aralarının giderek açılmasına neden oldu. Osmanlı İmparatorluğu 14 Kasım 1914′te Almanya saflarında Birinci Dünya Savaşı’na girdi. Enver Paşa 26 Nisan 1915′te Başkumandan Vekili unvanım aldı, aynı yıl eylül ayında rütbesi ferikliğe (korgeneral) yükseltildi, 1917′de Birinci Ferik (orgeneral) oldu. Vahidettin tahta geçince (4 Temmuz 1918), Enver Paşa’nın Başkumandan Vekili unvanını Başkumandanlık Er-kânıharp Reisi olarak değiştirdi. Enver Paşa en büyük yenilgiye Ruslara karşı yürütülen Kars-Sarıkamış harekâtında uğradı. İklim, ikmal vb koşullar dikkate alınmadığından bu harekâtta 60 bin kadar asker, düşmana tetik bile çekmeden soğuktan donarak öldü (1915). Savaş sonunda 30 Ekim 1918′de Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra Enver Paşa öteki İttihat Terakki önde gelenleriyle birlikte gizlice bir Alman denizaltısına binip Odessa yoluyla Berlin’e geçti. Yurttan ayrıldıktan sonra Divan-ı Harp’te savaş suçlusu olarak yargılandı. Rütbeleri geri alındığı gibi bir yıl kalebentliğe mahkûm edildi ve medeni haklarından yoksun bırakıldı. Enver Paşa Berlin’den Kafkasya’ya geçerek Eylül 1920′de Bakû’da toplanan Şark Milletleri Kurultayı’na katıldı. Batum-Bakû yoluyla Türkistan’a geçti. Aşkabad’a geldiğinde burada Turan ve İslâmın kurtarıcısı olarak coşkuyla karşılandı. Kendisine destek olan Türk beylerinin kuvvetlerinin başında bağımsız bir Türkistan kurmak amacıyla harekete geçti. Belcivan yakınlarında 4 Ağustos 1922′de Kızılordu ile yapılan bir çarpışmada makineli tüfek ateşi sonucu vurularak öldü, kendisine özel bir mezar yapıldı.

1913-1918 arasından 32 yaşından 37 yaşına kadar beş yıl Osmanlı yazgısını elinde tutan Enver Paşa, devleti birinci Dünya Savaşı’na sokarak parçalanmasına neden olduğu gerekçesiyle birçok ağır eleştirilere uğradı. Bununla birlikte kendisini ateşli bir yurtsever, gözüpek bir asker olarak görenler de vardır. 1996′da naaşı Türkiye’ye getirildi ve Abide-i Hürriyet Mezarlığında yapılan özel bir mezara devlet töreniyle gömüldü. Enver Paşa Kimdir hakkında bilgi verdik.

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.