Emeviler Döneminde Türkler Arasında İslamiyetin Yayılmasının Nedeni

Emeviler Döneminde Türkler Arasında İslamiyetin Yayılmasının Nedeni Kısaca

Türkler, İslamiyeti Emeviler döneminde kabul etmemişlerdir. Bir çok öğrenci tarafından bu nokta karıştırılmaktadır. Emeviler ve Türkler komşulardı o dönemlerde. Ancak Emeviler;

Irkçı bir politika izlediklerinden dolayı,
Arap halkını tüm halklardan üstün görmelerinden dolayı,
Arap olmayan insanların devlet kurumlarında bir işte çalışamamasından dolayı,
Arap olmayanlara köle gibi davranılıp askerlik görevi verilmesinden dolayı,
Arap olmayan kişilerden ağır vergilerin toplanmasından dolayı Emeviler İslamiyeti kabul etmemişlerdir. Yukarıda da dediğimiz gibi bunun en büyük nedeni Emevilerin ırkçı bir politika izlemeleriydi.

Emevi devletinin İslamiyete bu kadar ırkçı bir bakış açısıyla bakmaları Arap halkı dışında kalanlardan eleştirilerin gelmesine neden oldu. Emevilerin ırkçı politika izlemeleri 750 yılında devletin yıkılmasında önemli rol oynamıştır.

Emevilerin ardından Abbasiler devri başlamıştır. Abbasiler yönetimde adalet ve hoş görüşü temel almışlardır. Bu nedenle Abbasiler döneminde arap olmayan insanlar da saygı görmüşlerdir. Abbasilerin böylesine yönetimde hoş görülü davranması ise Türkleri kendi saflarına çekmelerinde yardımcı olmuştur.

751 Talas savaşında Abbasiler ve Türkler ittifak yaparak Çinlilere karşı mücadele ettiler ve Çin’i mağlup ettiler. Bu savaş sonucunda Araplarla Türkler arasındaki ilişkiler daha da iyi bir seviyeye ilerledi. Bu vesileyle Türkler de İslamiyeti parçalar halinde kabul etmeye başladılar.

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleri 10. yüzyılda daha da hızlanmıştır. Türkler kitleler halinde İslamiyete geçmeye devam etmişlerdir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.