Eğitim-Sen’den Yöneticileri Değerlendirme Sonuçları Açıklaması

Eğitim-Sen’den Yöneticileri Değerlendirme Sonuçları Açıklaması

 EĞİTİM-SEN’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

10 Haziran 2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştı. Yeni yönetmeliğe göre dört yıllık görev süresi dolan eğitim yöneticilerinin, bulundukları eğitim kurumu veya bir başka eğitim kurumunda görev sürelerinin uzatılabilmesi için, Yönetmeliğin ekinde yayımlanan EK-1 GÖREV SÜRESİ UZATILACAK EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU üzerinden 100 üzerinden en az 75 puan almaları gerektiği kurala bağlanmıştı.

Yönetmelik yayımlandığında; ilçe milli eğitim müdürü, insan kaynaklarından sorumlu ilçe milli eğitim şube müdürü, değerlendirilecek eğitim kurumundan sorumlu ilçe milli eğitim şube müdürünün verecekleri puanı gösteren ‘Puan Değeri` bölümü uyarınca, ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürlerinin istemediği hiçbir eğitim kurumu müdürünün görevine devam edemeyeceğini söylemiştik. 

Değerlendirme formuna göre, ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürleri 100 üzerinden toplamda en az 60 puan vererek tek belirleyen olmuştur. Öğrenci meclisi bulunmayan veya bulunmakla birlikte öğrenci meclisi başkanı değerlendirme yapabilme ehliyetine sahip olmayan öğrencilerin eğitim gördüğü eğitim kurumu (anaokulu, ilkokul ve zihin engelliler özel eğitim kurumu) müdürlerinin değerlendirmesinde ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürleri 100 üzerinden toplamda 65 puan; okul aile birliği ile öğrenci meclisi bulunmayan eğitim kurumu müdürlerinin değerlendirmesinde, ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürleri 100 üzerinden toplamda 70 puan; öğretmeni, okul aile birliği ve öğrencisi bulunmayan eğitim kurumu müdürlerinin değerlendirmesinde, ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürleri 100 üzerinden toplamda 100 puan verecektir. Üstelik bu puanları, eğitim kurumu müdürleri ile neredeyse tek bir gün çalışmamış, eğitim kurumu müdürünü hiç tanımayan ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürleri de verebilmiştir. Çünkü Yönetmelikte, en kıdemli ve en kıdemsiz öğretmenin okul müdürü ile en az altı ay çalışmış olması gerektiğine ilişkin bir kurala yer verildiği halde, ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürleri için böyle bir süre koşulu konulmamıştır.

Bugün eğitim kurumları yönetici değerlendirme sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlar ve genel merkezimize gelen bilgiler, yönetmelik yayımlandığında yaptığımız değerlendirmeler ile açtığımız davaların ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur. Üyelerimizin önemli bir bölümüne 75`in altında puanlar verilerek bulundukları eğitim kurumlarında görev yapmaları engellenmiştir.

Bu durumda olan yöneticilerimiz, yapılan değerlendirme ve verilen puanların iptaline karar verilmesi istemiyle dava açabilecektir. 

EĞİTİM SEN, somut hiçbir bilgi ve belgeye dayanmadan, tamamen soyut ve politik değerlendirmelerle düşük puanlar verilerek üyelerimizin yöneticilik görevine son verilmesine seyirci kalmayacaktır. Her tür hukuksal ve örgütsel mücadeleyi yürütecektir. 

Sisteme giren her eğitim yöneticisi yalnızca kendisine verilen toplam puanı görmektedir. İlçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerinin verdiği puanları görememektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve milli eğitim müdürlükleri, yaptıklarının ve verdikleri puanların arkasında iseler, adil ve hakkaniyete uygun davrandıklarını düşünüyor iseler, çekinmeden sonuçları açıklamalıdırlar. Açıklanacak sonuçlar, eğitim yöneticilerine başarılarına göre mi siyasi tercihlere göre mi puan verildiğini de gösterecektir.   

EĞİTİM SEN, düşük puanlar verilerek elenen üyelerimize gerekli hukuk yardımını yapacak, davalarını açacaktır. Ancak üyelerimizin de bu konuda bir dizi hazırlık yapması ve bütün bunlarla birlikte hukuk yardımı istemesi yararlı olacaktır.

1. Öncelikle üyelerimiz ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurarak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası uyarınca EK-1 GÖREV SÜRESİ UZATILACAK EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU`nun bir örneğini istemelidirler (Başvuru dilekçesi ektedir).

2. İkinci olarak, yöneticilikleri boyunca elde ettikleri başarıları gösteren belgeleri, katıldıkları hizmet içi eğitime ilişkin belgeleri, okulun elde ettiği başarılara ilişkin belgeleri; bu süre içerisinde aldıkları bir ceza veya geçirdikleri bir soruşturma var ise sonuçlarını gösteren belgeleri toplamalıdır.

3. Yöneticilikleri boyunca okul için elde edilen kazanımlar da mutlaka bildirilmelidir. (Spor salonu, kütüphane, bilgisayar, dil veya müzik laboratuarları, çevre düzenlemesi gibi) 

4. Ayrıca puan veren milli eğitim müdürü ve şube müdürleri ile ne kadar süredir çalıştıklarını da bildirmelidirler.

Üyelerimiz dava açma süresinin 60 gün olduğunu unutmamalı, hazırlıklarını da buna göre yapmalıdır.

Bilgi edinme dilekçesini görmek için tıklayınız.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.