Ege Bölgesi Sanayi Özellikleri

Ege Bölgesi Sanayi

Ege Bölgesi sanayileşme alanında Marmara Bölge­si’nden sonra ikinci sırada yer alır. Ancak bölgenin bö­lümleri arasında sanayinin gelişmesi açısından farklılık vardır. Bölgedeki sanayinin gelişmesinde ulaşım kolay­lığı, hammadde kaynaklarının fazlalığı ve pazarlama imkanlarının yeterli olması etkili olmuştur. Bunun dışın­da bölgede yetiştirilen ürünler, tarıma dayalı sanayi kol­larının gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

egebolgesi

Ege Bölgesinde Yer Alan Sanayi Kuruluşları

Bulunduğu Yer

Sanayi Kuruluşları

Kıyı Ege Bölümü Dokuma, otomotiv, besin, petro-kimya, sigara, zeytinyağı, sabun, çimento vb.
iç Batı Anadolu Bölümü Seramik, halı, gübre, şeker

Menteşe Yöresi, bölümün en engebeli kesimidir. Karstik arazi yaygındır. Rialı kıyılar görülür. En- gebelilik ulaşımı olumsuz yönde etkilemektedir. Bölgenin en çok yağış alan ve orman alanı en geniş olan yöresidir. Mevsimlilik göç alır. Ege bölgesi sanayi özellikleri hakkında bilgi kısaca verdik.

3 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.