Ebulizm Nedir

Ebulizm Ne Demek, Ebulizm Nedir

Ebulizm, çevre basıncının aşırı derecede düşmesi sonucunda vücut sıvılarında buhar kabarcıklarının oluşması. Atmosferde yük­seldikçe çevre basıncı düştüğü için, bu rahatsızlık daha çok atmosferin üst katman­larına çıkan pilotlarda görülür. Deniz düzeyindeki 760 mm’lik atmosfer basıncında su 100°C’de kaynar. Sıvı üzerin­deki basınç azalınca sıvının kaynama sıcak­lığı düşeceği için, yaklaşık 18.600 m’ye çıkıldığında (47 mm’lik basınçta) suyun kaynama sıcaklığı da 36,7°C’ye iner.

İnsa­nın normal vücut sıcaklığı 36,7°C olduğun­dan, su içeren vücut dokuları ve sıvıları bu basınçta buharlaşmaya başlar. Ebulizmi ön­lemek için, pilotların basıncı ayarlanmış kabinlerde oturması ya da basınçlı özel giysiler giymesi gerekir; bu önlemler alındı­ğında, basınç ayarlama mekanizmalarında bir bozukluk olmadıkça pilot için genellikle ebulizm tehlikesi yoktur. Ebulizmin başlıca belirtileri ağız ve göz mukozaları ile kanda kabarcıkların oluşma­sı, derinin yer yer kabarmasıdır. Kan dolaşı­mı ve solunum aksayabilir ya da tamamen durabilir. Atardamarların örselenmesi so­nucunda beyin dokusu oksijensiz kalabilir; akciğerlerde şişme ve kanama görülebilir. Hiç zaman yitirmeden basınç artırılarak kabarcıkların oluşması önlenmezse, doku yıkımı sonucunda hasta ölebilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.