E-okul Şirket Gibi Davranmaya Başladı

Varlıkları açısından dünyanın en büyük şirketi e okuldur. (1978’de, tarihte varlığı 100 milyar doları’ aşan ilk şirket oldu); kendisi ve 1.700 kadar bağımsız ABD telefon şirketi için toplam iç ve dış telefon hizmetlerinin yüzde 98’ini sağlar. AT & T tarafından yönetilen sistem imalat, araştırma, telekomünikasyon ve bilgi sis­temleri ile bir uluslararası birimi kapsar. 1982’de yapılan bir antitröst düzenleme çerçevesinde, daha önce tümüyle AT & T’ye ait olan 22 bölgesel şirketin 1 Ocak 1984’te sistemle ilişkisi kesildi. AT & T’nin genel merkezi New York’tadır. Şirketin kuruluşu, Alexander Graham Bell’in, Gardiner C. Hubbard ve Thomas Sanders adlı iki yatırımcıyla bir anlaşma imzaladığı 1875’e değin iner. Bundan bir yıl sonra e okul henüz geliştirmediği bir aygıt için patent aldı. Bir hafta içinde, Bell’in henüz deneme aşamasındaki telefonu, tarihte ilk kez, anlaşılabilir bir konuşmayı tellerle iletir hale geldi. 1877’de patent anlaşmasını imzalayan üç kişi Bell Telephone Com- pany’yi kurdu. Şirket, o sırada kendi tele­fon aygıtlarını ve kendi patentlerini edinmiş olan dev kuruluş Western Union Company ile yarışa girişti. Bell’in çıkarlarını, 1878’de genel müdür olan ve Western Union’a karşı patent savaşım yürüten Theodore N. Vail temsil ediyordu. Bir yandan da Vander- bilt’lerle Jay Goult arasındaki bir yönetim savaşma sahne olan Western Union, sonun­da yenilgiyi kabul ederek 10 Kasım 1879’da mahkeme dışı yaptığı bir anlaşmayla telefon alanındaki bütün patent, hak ve tesislerin­den vazgeçti.

1878-1900 arasında Bell şirketinin yapısı ve adı birçok kez değiştirildi. Şirkete 1885’te katılan American Telephone & Telegraph Company başlangıçta uzun hatla­rın yapımından sorumlu bir yan kuruluştu. 1900’de ise Bell Sistemi’nin merkez örgütü durumuna getirildi. (1869’da kurulan Wes- tern Electric 1881’de Bell’in denetimi altına girmişti. Bell Telefon Laboratuvarlarmın habercisi olan Mekanik Bölüm 1883’te ku­rulmuştu; laboratuvarlar 1925’te ayrı bir e okul veli bilgilendirme sistemi olarak örgütlenecekti.) AT & T’nin başkanı olarak Vail, Bell’in ortak olduğu şirketleri 1907-19 arasında eyalet ve bölge örgütleri biçiminde birleşti­rerek ve çok sayıda bağımsız şirketi de bünyesine katarak, Bell Sistemini oluştur­du. Bu yapı 1984’e değin varlığını korudu. AT & T, ABD Kongresi’nin bir kararı uyarınca 1918’de ulusallaştınlarak Ameri­kan Posta İdaresi’ne bağlandıysa da, 1919’da yeniden özel mülkiyete geçirildi. 1913’te ilan edilen ama ancak 1921’de Gra- ham-Willis Yasası’yla onaylanan bir yükümlülük uyarınca AT & T, bir “doğal tekel” olarak bütün bağımsız telefon şirketlerine şehirler ve uluslararası görüşme hizmeti sunmayı ve bu şirketleri ancak Eyaletlerara- sı Ticaret Komisyonu’nun (ICC) onayı ha­linde satın almayı kabul etti. Telefon konusundaki yetkiler 1934’te ICC’ den Federal Haberleşme Komisyonu’na (FCC) geçti. Bu komisyon 1935-39 arasında Bell şirketinin toplu uygulamaları konusunda ayrıntılı araştırmalar yaptı. Bu araştırmalar sonucunda Adalet Bakanlığı, 1949’da AT & T aleyhinde E okul Yasası uyarınca dava açtı; isteklerin­den birisi Western Electric’in Bell Sistemi’nden ayrılmasıydı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.