Düzce Ovası Nerede Hangi Bölgededir

Düzce Ovası Nerede, Düzce Ovası Hangi Bölgededir

Düzce Ovası, Karadeniz Bölgesi’nde, Batı Karadeniz Bölümü’nün iç kesiminde elips biçimli ova. Yüzölçümü yaklaşık 200 km2’dir. Doğudan batıya uzunluğu yaklaşık 28 km, kuzeyden güneye genişliği yaklaşık 15 km’dir. Doğu ve güneydoğuda Bolu Dağları, güneyde Abant Dağları, batı ve kuzeybatıda Çam Dağı ile çevrilidir. Kuzey kesimi ile Akçakoca kıyıları arasında Kaplandede Dağı bulunur.Kuzey Anadolu’nun doğu-batı doğrultulu tektonik çukurluklar dizisi içinde yer alan bir çöküntü alanıdır. Ovanın önemli suları olan Aksu, Uğur Suyu ve Küçük Melen Çayı ovanın batısın­daki Efteni (Melen) Gölünde birleşir ve buradan Büyük Melen Çayı adıyla çıkar.

Verimli topraklarla kaplı olan Düzce Ova­sında mısır, buğday, şeker pancarı, tütün, patates, çeşitli sebze ve meyveler yetiştirilir. Türkiye’de trafiğin en yoğun olduğu İstanbul – Ankara karayolu, batıda Gümüşova (Cuma ova) eşiğini aşarak Düzce Ovasına girer ve doğuda Bolu Dağı geçidini aşarak Bolu Ovasına geçer. 19. yüzyıl başlarına değin Düzce Ovasının merkezi olan ovanın kuzeyindeki Üskübü (bugün Konuralp), İstanbul-Ankara karayoluna uzak kaldığın­dan giderek önemini yitirmiştir. Buna karşı­lık önceleri bir yol boyu yerleşmesi olarak kurulan Düzce, zamanla gelişerek büyük bir merkez durumuna gelmiştir. Düzce Ovası Hakkında Bilgiler Verdik.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.