Dünya Kiliseler Konseyi Hakkında Bilgi

Dünya Kiliseler Konseyi Nedir

Dünya Kiliseler Konseyi, Hıristiyan kili­selerinin birliğini ve yenilenmesini sağlamak amacıyla 1948’de Amsterdam’da kurulan ekumenik örgüt. Dünya Kiliseler Konseyi bir cemaat birliği olmadığı gibi, kiliselere buyruk ya da yönerge veren bir kuruluş da değildir. Değişik kiliselerin birlikte tartışa­bileceği, birlikte ibadet edebileceği, hoşgö­rü ve karşılıklı anlayış içinde birlikte çalışa­bileceği bir ortam yaratmayı amaçlar.

Ekumenik hareket, II. Dünya Savaşı önce­sinde iki ayrı örgütün kurulmasına yol açtı. Bunlardan Yaşam ve Çalışma Hareketi kiliselerin gündelik etkinlikleri üzerinde yoğunlaşırken, İnanç ve Düzen Hareketi kiliselerin inanç ve örgütlenme sorunları ile olası bir birleşmenin yaratabileceği sorun­larla ilgileniyordu. Çok geçmeden iki kuru­luş tek bir örgüt çatısı altında birleşmeye yöneldi. 1937’de Edinburgh’da toplanan İnanç ve Düzen Konferansı ile Oxford’da toplanan Yaşam ve Çalışma Konferansı’nda tek bir konsey oluşturma tasarısı kabul edildi. Kilise önderleri 1938’de Hollanda’ nın Utrecht kentinde bir tüzük hazırlamak amacıyla bir araya geldiler. Ama II. Dünya Savaşı’nın araya girmesi yüzünden Dünya Kiliseler Konseyi’nin ilk toplantısı ancak 1948’de yapılabildi. 1961’de Uluslararası Misyonerlik Konseyi de Dünya Kiliseler Konseyi’ne katıldı.

Protestan ve Ortodoks kuruluşların çoğu­nun üye olduğu konseyde Katolik Kilisesi yer almaz. Güney Baptistleri, konsey dışın­daki Protestan toplulukları arasındadır. Örgütün denetim organı olan genel kurul, dünyanın çeşitli yerlerinde yaklaşık altı yılda bir toplanır. Genel kurulun atadığı merkez komitesi, kendi üyeleri arasından 26 kişilik bir yürütme komitesi ile uzmanlık komiteleri ve altı eş-başkan seçer. Cenev­re’de bulunan konsey merkezinde bir genel sekreterin yönetiminde geniş bir kadro çalışmaktadır.

Dünya Kiliseler Konseyi’nin çalışmaları üç ana bölümde yürütülür: Kiliseler arası ilişki­ler; ekumenik çalışma ve tanıtım; kiliseler arası yardımlaşma ve mültecilere hizmet. Bu bölümlere bağlı birçok grup ve komis­yon vardır. Dünya Kiliseler Konseyi’ne bağlı grupların çeşitli devrimci hareketlerle özdeşleşmesi, zaman zaman bazı üye kilise­lerin eleştirilerine yol açmıştır. Dünya Kiliseler Konseyi Hakkında Bilgiler verdik.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.