Dünya Kadınlar Günü İle İlgili Yazı

Dünya Kadınlar Günü nedir hakkında bilgi, Dünya Kadınlar Günü ile ilgili yazılar

Dünya Kadınlar Günü

(8 Mart)

Aile; anne, baba ve çocuklardan oluşur, Günümüz aile yapısında anne de çalışmakta ve üreten birey olarak ailesinin yanın­da yer almaktadır, Üreten birey olarak hem annelik görevini ye­rine getirmekte hem de evinin tertip ve düzenini sağlamaktadır.
dunyakadinlargunu

Kadın, toplumun en özverili, çalışkan ve üretken bireyidir, Bunlara karşın toplumdan hak ettiği sevgi ve saygıyı görmemek­tedir, Diğer toplumlara baktığımızda ezilen, harcanan ve aşağıla­nan birey olan kadın, yurdumuzda “ana” olarak yüceltilmiş ve hak ettiği değeri görmektedir.Kurtuluş Savaşı’mızın kazanılmasında kadınlarımız önemli ça­lışmalar yapmışlardır. Yeri gelmiş cephede savaşmış, yeri gelmiş cephe gerisinde savaşa destek olmuşlardır, Savaş sonrasında ül­kenin kalkınmasında da kadınlarımız, en önde yerini almışlardır. Bunu gören Atatürk, ülkenin kalkınmasında kadının yerine ve önemine dikkat çekerek 1934 yılında birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını vermiştir.

Dünya Kadınlar Günü’nün ilk olarak gündeme gelmesi 1800’lü yıllara rastlar, 1800’lü yıllarda bir tekstil fabrikasında da­ha iyi çalışma koşulları isteyen kadın işçiler mücadele etmişlerdir. Bu hak arama, daha iyi koşullarda çalışma ve yaşama mücade­lesi, yıllarca devam etmiştir.

Birleşmiş Milletler Örgütü, kadınlarda ayrımcılığı, istismarı gör­müş ve kadın sorunlarına dikkat çekmek için 8 Mart 1975’te, 8 Mart gününü Dünya Kadınlar Günü olarak kabul etmiştir. Her yıl 8 Mart günü kadın sorunlarına yönelik bir gün olarak ayrılmıştır.

Yurdumuzda da 8 Mart günü, kadınlarımızın önderliğinde, ka­dınlara yönelik çalışmalarla değerlendirilir, Türk erkeği, Atatürk’ün izinde kadına gereken değeri ve önemi vererek onun haklarını korumada yanında yer almıştır. Kadınlarımızın da birer yurttaş olarak anayasal haklarından yararlanması için gereken yasal düzenlemeler yapılmıştır.

“Kadınlar çevremizde açan en güzel çiçeklerdir. Her başarılı erkeğin yanında bir kadın vardır.”

Dünya Kadınlar Günü İle İlgili Yazı ve Dünya Kadınlar Günü İle İlgili Bilgi Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

10 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.