Dümen Nedir

Dümen Nedir

Dümen, seyir halindeki bir deniz taşıtının rotasını belirlemeye ya da manevra hareket­lerini kolaylaştırmaya yarayan aygıt. Ço­ğunlukla gövdenin dışında, kıç bölümünde bulunur. En yaygın kullanılan dümen türü, ön ucundan kıç bodoslamaya asılan, düz ve düzgün yüzeyli, ağaçtan ya da metalden yapılmış askılı dümendir. Dümenler, dü­men yelpazesinin iki yanına etkiyen su basıncının farklılığı ilkesine dayalı olarak çalışır. Dümen belirli bir yöne çevrildiğin­de, teknenin seyir hızına bağlı bir su kuvveti yelpaze üzerinde etkir ve bu kuvvet kıç bölümünü ters yöne doğru iterek geminin rotasını saptırır. Küçük teknelerde dümen, dümen yekesi denilen bir kol yardımıyla yönetilir. Daha büyük teknelerde ise hidro­lik, buharlı ya da elektrikli kumanda düze­neklerinden yararlanılır.

Eskiden, teknelerin yönlendirilmesinde, kıç bölümüne yerleştirilen küreklerden ya­rarlanılırdı. Daha sonraları bu kürekler, kıç bölümünün iskele ya da sancak tarafına, yarı dikey bir konumda sabitleştirildi. Ardından, küreğin palası genişletildi ve üst bölümüne yeke eklendi. Eski Yunan ve Roma gemilerinde, bu türden iki dümen bulunurdu. Teknenin kıç bodoslamasına asılan dümen türü ise, ingiltere kralı I. William (Fatih) döneminden sonra yaygın­laştı. İki ya da daha çok uskuru (pervane) bulunan gemilerde kimi zaman her uskurun arkasına bir dümen takılır. Teknelerin manevra yeteneğini artırmak amacıyla, değişik dümen türleri geliştiril­miştir. Dengeşik ve yarı dengeşik dümenler, dümen yelpazesine etkiyen su kuvvetinin, dönme ekseninin her iki yanın­da dengelenmesini ya da kısmen dengelen­mesini ve böylece dümen donanımı üzerin­deki basıncın azaltılmasını sağlayacak bi­çimde yapılmıştır. Bazı teknelerin dümenle­rinin alt bölümü kavislidir, böylece dümen bir cisme çarptığında yükselerek cismin üstünden aşar. Dümen Nedir Kısaca Hakkında Bilgi verdik.

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.