Divan Şiirinin Genel Özellikleri

 Divan şiirinin genel özellikleri nelerdir kısaca özet

Türkler, İslamiyeti kabul ettikten sonra Türkler, Arap ve Fars edebiyatının temelleri üzerine kurulan Divan edebiyatına yönelmişlerdir. Divan kelimesi de şairlerin şiirlerinin yer aldığı kitaplara verilmiştir. Bu da Türklerin Divan edebiyatına ne kadar önem verdiklerinin bir göstergesidir.

Divan şiirinin genel özellikleri maddeler halinde;

– İlk divan şiiri örnekleri 13. yüzyılda verilmeye başlamıştır. Divan şiiri 19. yüzyılda önemini kaybetmiştir.
-Divan şiirinin ilk şairi Hoca Dehhani’dir.
– Sanat için sanat anlayışı hakim olmuştur.
– Divan şiirinde aruz ölçüsü yaygın olarak kullanılmıştır.
– Beyit nazım birimi kullanılmıştır. Ancak rubai, tuyuğ, şarkı gibi eserlerde dörtlük kullanılmıştır.
– Tam kafiye ve zengin kafiye yaygın olarak kullanılmıştır.
– Divan şiiri Arapça ve Farsça sözcüklerle, sanatlı söyleyişlerle, süslü, ağır bir dille doludur.
– Konu değil konunun işleniş şekli önemlidir. Bu nedenle Bir konu bir ço şair tarafından işlenmiştir.
– Divan şiirinde Mazmun denilen, Arap ve Fars edebiyatından alınan belirli semboller mevcuttur. Bu semboller eserlerde hiç değiştirilmeden kullanılırlar. Bu mazmunlara göre; gül deyince sevgili, bülbül deyince aşık akla gelmektedir.
– Divan şiirinde bütün değil parça güzelliği önemlidir.
– Divan şiirinde toplumsal konular yer almamıştır. Şairler bireysel konularını işlemişlerdir.
– Divan şiirinde gazel, kaside, mesnevi, rubai gibi nazım şekilleri mevcuttur.
– Divan şiirinde daha çok aşk, ayrılık, ölüm, hasret, doğa konuları gibi konular hakimdir.
– Divan şiiri kuralcıdır ve kalıba önem verir. Bu nedenle konunun işlenişi önemlidir.

Divan Şiirinin Genel Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi Aktardık. Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.