Divan Nedir Üyeleri Kimlerdir

Devletin siyasi, ekonomik, askeri, mali konularının konuşulup tartışıldığı ve karara bağlandığı meclise Divan-ı Hümayun adı veriliyordu. Divan üyeleri; Veziriazam, Kazasker, Nişancı, Kaptanı Derya, Defterdar, Yeniçeri Ağası, Rumeli Beylerbeyi ve Şeyhülislamdı.

Veziriazam: Divanda padişahtan sonra en yetkili kişi olan veziriazam, aynı zamanda padişahın vekiliydi ve Osmanlı Devletindeki örfi hukuku düzenlerdi. Padişah sefere çıktığında veziriazam yetkileri daha da artardı çünkü Divana başkanlık ederdi. Bu makam günümüzdeki Başbakana benzemektedir.

Nişancı: Tapu kadastro kayıtlarını tutan kişidir. Aynı zamanda emrinde bulunan kişilerle yapılan yazışmaları takip ederek düzenlerdi ve günümüzdeki İç İşleri Bakanı ile eş değerdedir.

Kubbealtı Vezirleri:Bu sınıfta deneyimli Devlet adamları görev yapıyordu. Merkezde yedek kuvvet olarak bulunan kubbealtı vezirleri, bilgi ve deneyimleri sayesinde Divanda fikir verirlerdi. Kubbealtı vezirleri günümüzdeki Bakanlara benzemektedir.

Defterdar: Anadolu ve Rumeli olmak üzere iki defterdar bulunuyordu. Devlet mallarının ve hazinelerinin kaydını tutardı. Günümüzdeki Maliye Bakanı ile aynı görev ve sorumluluklara sahipti.

Kazasker: Divandaki davalara bakan kazasker, kadı ve müderrislerin atamalarını yapardı ayrıca Şeyhülislam divanın asıl üyesi olmadığından dolayı ilmiye sınıfının da temsilciliğini üstlenmiştir. Günümüzdeki Adalet Bakanı ile aynı görevleri yapmaktaydı.

Şeyhülislam: Dini konulardaki en yetkili kişiydi. Bir işin bir dine uygunluğunu fetva ile bildirirdi. Mesela; Osmanlı ordusunun savaşa çıkacağı zaman fetva verirdi. Günümüzdeki Diyanet İşleri Bakanı ile eş değerdedir. Ancak şeyhülislam divana direk katılmazdı ancak gerek duyulduğunda giderdi.

Kaptanı Derya: Denizcilik atamalarını yapan kaptanı derya, hüküm yazar, tuğra çeker ve tımarların dağıtımını yapardı yani günümüzdeki Amiral gibiydi.

Yeniçeri Ağası: İstanbul’un güvenliğinden sorumlu olan yeniçeri ağası, yeniçerilere emir verirdi ve divan toplantılarına katılırdı. Günümüzdeki İstanbul Genel Müdürlüğü ile benzerdir.

Rumeli Beylerbeyi: Osmanlı Devletinin fetih sahası olan Rumeli’nin en rütbeli komutanı idi bu sebepten dolayı da divana katılırdı.

Divan Nedir Üyeleri ve Görevleri Konusunda Yorumlarınızı Hemen Yorum Kısmından Bize Yazabilirsiniz. 

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.