Dil ve Kültür Arasındaki İlişki

İnsanlar arasında iletişimi kolaylaştırarak sağlayan doğal unsura dil adı verilmektedir. İnsanların arasındaki tüm ilişkilerde insanların duygu ve düşüncelerini birbirlerine ifade edebilmesini sağlayan bir araçtır ve bu araç evde, okulda, sokakta, çarşıda, iş yerinde yani kısacası hayatımızın her alanında var olmaktadır.

Bir milletin tarih boyunca oluşturduğu ve meydana getirip kuşaktan kuşağa aktarıp bugüne kadar getirdiği maddi ve manevi tüm özelliklere kültür  adı verilmektedir. Her toplum için kendi kültürü önemli ve değerlidir. Toplumlar kendi kültürlerine sahip çıkarlar ve kültürlerini nesilden nesle aktararak kültürlerini yok etmemek için yani yaşatmak için çabalarlar. Kısacası; kültür bir milletin kimliğidir.

Dil ile Kültür arasındaki ilişki:

  • Dil ile kültür bir bütündür, birbirlerini tamamlar ve ayrılamazlar.
  • Dil ve kültür bir toplumun en değerli ortak unsurlarıdır.
  • Dil ve kültür toplumu meydana getirir ve toplumlar arasındaki iletişimi kolaylaştırır.
  • Bir toplumun meydana gelerek varlığını sürdürebilmesi için ortak bir dile ve kültüre ihtiyacı vardır.
  • Dilin de kültürün de kendine özgü kendine has özellikleri bulunmaktadır.
  • Geçmiş ve gelecek arasında dil ve kültür bir köprü görevi üstlenmektedir.
  • Bir toplumun dili ve kültürü o toplumun hayatına ve yaşam tarzlarına dair izler taşımaktadır.

 

Dil ve Kültür İlişkisi Nedir Konulu Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı Hemen Bizlere Yazın. 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.