Dil Grupları ve Açıklaması

İlgi alanım gereği sizlerle bu tarz bilgilerimi sıkça paylaşacağım. Dil ve Kültür konusuna her ne hikmetse oldukça duyarlı biriyimdir. Diller nasıl oluşur biliyor musunuz ? Oluşum şekillerine göre dilleri üç ana grupta inceleriz.Yeryüzündeki diller yapılarına göre üç gruba ayrılırlar: Tek heceli diller, Eklemeli diller, Çekimli diller.

 Tek Heceli Diller

Bu gruptaki dillerde kelimeler tek heceden oluşmaktadır. Çekimleri olmadığı gibi kelime çeşitleri özel seslerle ayırtedilmemiştir. Bir kelime kullanıldığı

sıraya göre isim, sıfat, edat, fiil, zarf olabilir. Fiil buna göre. etken, edilgen gibi farklı anlamlar kazanabilir. Bu nedenle tek heceli diller çok zengin bir vurgu sistemine sahiptirler. Çin-Tibet dilleri bu gruba girer.

Eklemeli Diller

Kelime yapımının ve çekiminin eklerle yapıldığı gruptur. Bunun için

zengin bir ek sistemine sahiptirler. Tek veya çok heceli köklere ekler eklenerek yeni kelimeler oluşturulabildiği gibi, kelimelerin çekimi de eklerle sağlanır. Kökler, hem yapım hem çekim sonrasında değişmezler. Bu diller ön ekli veya son ekli olabilirler. Türkçe ve Macarca bu dillerdendir. Türkçe son eklemeli bir dildir.

Çekimli Diller

Çekimin, tek veya çok heceli köklerin bir tür içten kınlımı ile sağlandığı dillerdir. Çekim sırasında bazen tanınmayacak kadar değişiklikler olabilir: Fransızcadaki ils vont (gidiyorlar) çekiminin “aller” (gitmek) fiilinden; Arapçada istiftah (açma, başlama) kelimesinin “feth” kökünden geldiğinin anlaşılamaması veya zor anlaşılması gibi.

Hint-Avrupa ve Sami dilleri bu gruba girer. Oluşumlarına göre dil grupları bunlardan ibarettir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.