Demokrasinin Temel Özellikleri Nelerdir

Demokrasinin Temel Özellikleri Kısaca Özet, Demokrasinin Temel Özellikleri Nelerdir

Demokrasiye göre kişilerin bazı hak ve özgürlükleri vardır ve bunlar yasalar tarafından korunur. Yönetimde halk söz sahibidir ve hakimiyet halkındır. Her vatandaşın tek bir oy hakkı vardır ve kimsenin oyu kimseden üstün değildir. Hak ve özgürlükler için de bu durum geçerlidir, herkesin eşit hakkı vardır. Yönetimdeki kişiler belirli dönemlerde halkın yaptığı oylamalarla seçim sonucu belirlenir ve çoğunluğun seçtiği yönetim azınlıkta olanların haklarına da saygılı olmalıdır.

Temel Özellikleri

1)Yönetime Katılma: Katılım demokrasi için şarttır ancak bazı yazarlar demokrasiyi “katılım” olarak tanımlarken kimileri bu katılımı zorunlu bulmakta ancak yeterli görmemektedirler. Sonuç olarak halkın yönetime katılması demokrasinin olmazsa olmazıdır. Ancak diğer ilkeleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

2)Hürriyet: İnsanlar yönetimdeki seçimlerini özgür olarak yerine getiremezlerse yaptıkları tercihler de çok anlamlı olmayacaktır. Hürriyetin olmadığı bir demokrasiden söz edilemez ve katılım özgür yapılmadığı sürece demokratik değildir.

3)Çoğunluk İktidarı ve Azınlık Hakları: Monarşi, oligarşi ve aristokrasinin aksine demokraside çoğunluğun seçtiği yönetim iktidara gelir ve halkı temsil eder. Ancak çoğunluk tarafından seçilen iktidar azınlığın haklarına da saygılı olmalıdır.

4)Çoğulculuk: Demokrasi insanların özgürce düşüncelerini savunduğu ve temsil edebilecek kişileri seçebildiği bir sistemdir. Demokrasinin sistemine göre insanlar mutlaka kendi görüşlerini savunabilmeli ve farklı görüşlerin bir arada bulunabildiği bir ortam sunulmalıdır.

5)Hukuk Devleti: Demokrasilerde tüm işlemler kanuna dayanmalıdır ve bu yönetenlerden yönetilenlere kadar herkes için geçerlidir. Her vatandaş anayasaya karşı sorumludur ve kimsenin keyfi bir uygulaması söz konusu olamaz. Yönetim de dahil her şey kanunlara dayanır ve bu kanunlar insan haklarına, evrensel hukuka zıt düşemez.

Demokrasinin Temel Özellikleri Hakkında Düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

16 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.