Demokrasinin Temel İlkeleri Nelerdir Kısaca

Bu yazımızda demokrasinin temel ilkeleri nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Demokrasi, insanların belli sürelerde ve belli şartlarda yöneticilerini seçme prensibidir. Siyasal denetim dolaylı ya da doğrudan halkın elinde özgürce bulunmaktadır. Demokratik düzenlerde temel ilkeler geliştirilmiştir.

Demokrasinin temel ilkeleri; milli egemenlik, seçme ve seçilme hakkı, kuvvetler ayrılığı, eşitlik, özgürlük ve hoşgörüdür. Demokratik toplumlarda hukuki ve ahlaki olarak belirlenen bu ilkelerin gelişmesiyle demokrasi de gelişmektedir.

Demokrasinin temel ilkeleri şu şekilde açıklanır:

*Milli egemenlik: Halkın siyasi idare üzerindeki gücünü anlatan bu kavramla, siyasi denetim gücünün doğrudan ya da dolaylı bir biçimde halkta olduğu vurgulanmaktadır. Milli egemenlik, halkın devlet yönetimindeki hakimiyetini gösterir.

*Seçme ve seçilme hakkı: Demokraside en önemli siyasi ilke olarak vatandaşların devlet yönetiminde söz sahibi olma hakları bulunmaktadır. Seçme ve seçilme hakkı yönetimi seçme ve yönetimde olma hakkıdır.

*Kuvvetler ayrılığı ilkesi: Demokrasilerde devlet idaresindeki yasama, yürütme ve yargının farklı devlet organlarında bulunmasıdır. Böylece bağımsız ve tarafsız bir düzen kurulmak istenir.

*Eşitlik: Kanunlar önünde insanların dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı olmaksızın eşit olma durumudur. Eşitlik aynı zamanda adaletle sağlanır.

*Özgürlük: İnsanların sosyal ve kültürel olarak bireysel ve toplumsal yaşama haklarını elinde bulundurma durumudur. Fikir, din, vicdan özgürlüğü temelinde gerçekleşir.

*Hoşgörü: Temel toplumsal ilkelere aykırı da olsa tahammül etme ve hoş görme durumu olarak bilinir. Birlikte yaşamanın en önemli unsurudur. Hoşgörülü olmak bir erdemdir ve değerdir.

Demokrasinin Temel İlkeleri Nelerdir Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.