Demokrasinin Tarihsel Gelişimi Kısaca

Demokrasinin tarihsel süreci, demokrasinin tarihsel gelişimi hakkında sizlere kısaca bilgi vereceğiz.

Demokrasi, Yunanca’dan gelen bir kelimedir. “demos” halk, “kratos” iktidar ve egemenlik anlamına gelir. Demokrasi ise halkın egemenliği anlamındadır. Demokrasi ilk kez Yunanistan’da uygulanmaya başlamıştır.

 

 

Avrupa’da ortaya çıkan aydınlanma felsefesiyle birlikte demokrasinin temelleri atılmış olmuştur. Bu sırada Montesqieu güçler ayrılığını savunmuştur. Yayımlanan Virginia Haklar Bildirgesi’nde yaşam, hürriyet ve mülkiyet haklarından bahsedilmiştir. Ardından 1789’da Fransa halkının ayaklanmasıyla birlikte Fransız İnsan Bildirgesi yayımlandı. Böylece ilk Türk Meclisi Mebuslar Meclisi ismiyle iki meclis olarak 20 Mart 1877 gününde ortaya çıkmıştır.

23 Nisan 1920’de Ankara’da egemenliğin hüküm sürdüğü ilk meclis kurulmuştur. Farklı illerden gelen milletvekilleri bu mecliste çalışmışlardır. Sonrasında 2. Dünya Savaşı’na katılan devletler barış sağlayabilmek amacıyla Birleşmiş Milletler’ i (BM) kurdular. 1945 yılında da Birleşmiş Milletler Antlaşması imzalanarak uygulamaya konuldu.

Almanya’daki Berlin duvarının yıkılması ve Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa ülkelerinin dağılması sonucunda da demokrasinin yayılması daha da hızlandı. 1995’te internet kullanımının artması ile birlikte demokrasiyi uygulayan devlet sayısı daha da arttı.

Demokrasinin Tarihsel Gelişimi Kısaca Başlıklı Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı Aşağıdaki Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

10 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.