Cumhuriyet Ne Zaman Nerede İlan Edildi?

Aşağıda cumhuriyet ne zaman nerede ilan edildi kısaca olarak ele alacağız.

Cumhuriyetin ilanı Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu’da başlayan ikinci bir işgal girişimine karşı direniş hareketi olarak da tarihe geçen Milli Mücadele yıllarının zaferle sonuçlanmasının ardından gerçekleşmiştir. Cumhuriyet, halkın yönetimde etkin rol oynaması anlamına gelmektedir.

Halkın egemenliğine dayanan yönetim şekline cumhuriyet denir. Cumhuriyetin ilanı 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılmasından yaklaşık bir sene sonra 29 Ekim 1923 yılında olmuştur. Mustafa Kemal ve arkadaşları Ankara Hükümeti’nin kurulması ve ondan önce kongrelerin yapılmasıyla meclisin açılmasına kadar olan süreçte bu olaya temel hazırlamışlardır.

Yeni bir devlet ve hükümet oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmış, savaştan geriye kalanların da maddi ve manevi olarak kalkınmaya kaynak oluşturması için uğraşılması gerekliliği ortaya konmuştur. Cumhuriyet yönetim şekli olarak benimsenmiş ve tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına karar verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte 29 Ekim 1923 yılında Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulmuştur. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’dir. İlk cumhurbaşkanı da o olmuştur. Mustafa Kemal, cumhuriyetin ilk yıllarında siyasi, sosyal, ekonomik, ticari, askeri her alanda yenilikler yapmak yoluna gitmiştir. Bu devir inkılaplar devri olarak da tarihe geçmiştir.

Cumhuriyetin ilanından sonra on beş yıl muktedir olan Mustafa Kemal, kurucu unsurların oluşmasında etkin rol oynayarak cumhuriyetin temellerini de sağlamlaştırmıştır. Yeni bir anayasa ile yeni bir düzen ortaya koyarak sosyal hayatın baştan aşağıya yenilenmesini sağlamıştır.

Cumhuriyet Ne Zaman Nerede İlan Edildi Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

  1. istediğim gibi kısa ve öz olmuş, Cumhuriyet Ne Zaman Nerede İlan Edildi? ödevimi bitirmiş bulunmaktayım. 100 alırım artık, bu arada sınıfın en güzeliyim hem okul hem de Adana birincisiyim, tembeller düşünsün. :)

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.