Cumhurbaşkanının Yetki Ve Görevleri Nelerdir

Cumhurbaşkanının yetki ve görevlerinin neler olduğunu kısaca maddeler halinde açıklayacağız.

İşte Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görevleri; 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açılış konuşması görevini yürütür.

• Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gereken durumlarda toplantıya çağırmakla görevlidir.

• Yasaları onaylayarak yayımlar.

• Anayasa değişikliği ile ilgili yasaları istediği durumlarda halkoyuna sunar.

Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevleri;

• Başbakanı atar.

• Başbakanın istifasını kabul eder.

• Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık yapar.

• Başbakanın teklifi üzerine bakan atar.

• Genel Kurmay Başkanını atar.

• Kararnameleri onaylar ve imzalar.

• Milli Güvenlik kurulunu gerekli durumlarda toplantıya çağırır.

• Uluslararası antlaşmaları onaylar ve resmi gazetede yayımlar.

• Üniversite rektörlerini seçer ve atar.

• Devlet Denetleme Kurulu’nun üyelerini ve başkanını atar.

• Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçer.

• TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığında bulunur.

• Yabancı devletlerden gelen temsilcileri kabul eder.

• Bakanlar Kurulu aracılığıyla sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilan etmekle görevlidir

• Kanun Hükmünde Kararname çıkarır.

• Af kararı verir.

Yargı ile ilgili görevleri;

• Anayasa Mahkemesi üyelerini seçer.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.