Coğrafi Şartlar Ekonomik Faaliyetleri Nasıl Etkiler

Coğrafi şartlar ekonomik faaliyetleri nasıl etkiler, coğrafi şartların ekonomiye etkisi kısaca

Ticari ve sosyal açıdan gelişmek her ülkenin, bölgenin, çeşitli insan gruplarının hatta bireylerin ortak isteğidir. Ekonomi bunun sağlanması için en önemli unsurdur. Sanayi ve ticaretin büyük kentlerde daha çok gelişmiş olması buralarda ekonomik faaliyetlerin daha canlı ve gelişmiş olmasıyla yakından ilgilidir. Bunun için ön koşul da coğrafi şartların iyi olmasıdır. Coğrafi şartı müsait olan bir yer ekonomi bakımından gelişir ve ticaret ile sanayi hızla büyür.

Yağış almaması, dağlık olması ve kurak bir iklime sahip olması gibi coğrafi özellikleri bulunan bir köyü düşünürsek burada hayvancılık ve tarım yapılamayacağını fark edebiliriz. Bu durumda buranın ekonomisinin gelişmesi kolay olmayacaktır ve ticaret bakımından kısıtlı kalacaktır.

Dağ yamacında bulunmak gibi bir coğrafi özelliği bulunan bir yerleşim yerini düşünürsek burada da fabrika kurmanın zor olduğunu fark edebiliriz. Bu durumda buranın ekonomisinin gelişmesi de kolay olmayacaktır ve sanayi bakımından kısıtlı kalacaktır.

Günümüzde ticaretin ve sanayinin en çok geliştiği bölgemiz olan Marmara Bölgesi’ni düşünecek olursak buranın fabrika kurmaya uygun arazilere ve tarım ve hayvancılık yapılabilecek verimli topraklara sahip olduğunu görürüz. Bu bakımdan burası ekonomik açıdan gelişmiştir ve bunun bir sonucu olarak ticareti ile sanayisi büyümüştür. Yine coğrafi açıdan Marmara Bölgesi deniz ticaretine uygun bir konumda bulunduğundan burada en işlek limanlarımız bulunmaktadır. Bu limanlar ekonomiye büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.

Coğrafi şartların ekonomiye etkisi hakkında bilgi aktardık.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.