Coğrafi Keşifler Kısaca Bilgi

Coğrafi keşifler nedir, coğrafi keşifler hakkında bilgi kısaca

Birçok tarihçiler 3500 yıl önce Pytheas adında bir Yunanlı’nın Arktika’ya kadar gidip döndüğünü ve ülkesinde de yolcu­luğun hikayesini anlattığını ileri sürmekte­dir. Fakat o Pytheas’ın yaşadığı devirde coğrafî keşiflere önem veren yoktu. X. yüz­yılda Norveçli Leif Ericson Amerika’yı keş­fetmişti. Kuzey Amerika’da bir kıyıya çıkı­şını ülkesine döndükten sonra herkese an­lattı. Fakat Leif’in sözlerine kimse inanma­mıştı. Aradan dört yüzyıl geçtikten sonra bilinmeyen ülkeleri keşfetmek merakı uyandı.

XIV. yüzyılın başlarında Portekiz kâşif­leri Kuzey Afrika’dan batı kıyılarına doğru inmeye başladılar. 1498’de Vasco da Ga­ma Afrika yolculuğuna çıkıncaya kadar çe­şitli seyyahlar Afrika’nın birçok kesimleri­ni dolaşmışlardı.

Krîstof Kolomb Avrupa’dan Batı’ya gi­den ilk kâşif sayılır. 1492 yılında Amerika kıtasını çıkarak, Amerika’nın kâşifi olarak tanındı.

Bundan sonra İspanyol, Portekiz, ingi­liz bayraklarını taşıyan gemiler Yeni Dün- ya’nın bütün kıyılarını dolaşmaya başladı­lar. Amerika’nın keşfinden on yıl sonra da Ferdinand Magcilan, Büyük Okyanus’u ge­çerek ilk defa dünya turunu tamamladı.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.