Çeşme Nereye Bağlı

Turizm bölgesi Çeşme nereye bağlı, çeşme nerenin ilçesi konusunu aktaralım size.

Çeşme, Ege Bölgesi’nde, İzmir iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kenttir. Yüzölçümü 260 km2 olan Çeşme ilçesi doğuda Urla ilçesi, güney, batı ve kuzeyde de Ege Deniziyle çevrilidir.

Urla Yarımadasının batıya doğru uza­nan kesimi Çeşme Yarımadası adıyla anılır. Urla Yarımadasının en alçak alanlarının yer aldığı Çeşme yöresinin kıyıları oldukça gi­rintili çıkıntılıdır; İzmir ilinin en geniş ve güzel plajları bu kıyılardadır. Ilıca Körfezi, Büyükliman, Paşa Limanı ve Şifne Körfezi deniz turizmi açısından önem taşır. Tanay orman içi dinlenme yeriyle Şifne İçmeleri ve Çeşme Kaplıcası başlıca doğal kaynak­lardır.

Çeşme, 1960’lara değin kırsal niteliği ağır basan bir yöreydi. Yörede zeytin, üzüm, tütün, anason gibi ekonomik değeri yüksek ürünler yetiştirilirdi. 1960’larda tu­rizmin gelişmeye başlamasıyla, tarımsal üretim büyük ölçüde ortadan kalktı ve turizm ilçenin temel ekonomik etkinliği durumuna geldi.

Çeşme, İzmir metropolünün başlıca sayfi­yelerinden biri olduğu gibi, ülke turizminde de önemli bir yere sahiptir. Doğal güzellik­lerinin yanı sıra, yatak kapasitesinin büyük­lüğü, nitelikli turistik tesisleri, turizme daya­lı ticaret ve hizmet işlevleriyle önemli bir turizm merkezi durumundadır. Çok sayıda yabancı turistin de geldiği ilçenin nüfusu, yaz aylarında çok artar. Yirmiden çok plajı bulunan ilçenin en önemli turistik tesisleri, Ilıca yöresinde toplanmıştır.

Çeşme tarihte ilk kez, İyonya’nm en önemli kentlerinden biri olan Erythrai’nin (ildin) iskelesi olarak geçer. Bir liman yerleşmesi olarak sonraki dönemlerde de önemini korumuştur. Daha sonra Lydia, Pers, Pergamon (Bergama) Krallığı, Roma ve Bizans egemenliklerine girdi. Anadolu’ya 11. yüz­yılda başlayan Türk akınları sırasında Çaka Bey’in yönetimine geçti. Beylikler döne­minde Aydınoğullarının topraklan ara­sına katıldı ve bir deniz üssü durumuna geldi. İlk kez I. Bayezid (Yıldırım) tarafından Osmanlı topraklarına katılan Çeşme, Ankara Savaşı’ndan (1402) sonra, Timur tarafından yeniden Aydınoğullarına verildi. I. Mehmed (Çelebi) döneminde, kesin ola­rak Osmanlı yönetimine girdi. 1768-74 Osmanlı-Rus Savaşları sırasında Çeşme Baskını’na sahne oldu. 19. yüzyıl sonlarında Aydın vilayeti, İzmir sancağına bağlı bir kaza olarak yönetiliyordu. 17 Mayıs 1919’da Yunanlılar tarafından işgal edilen Çeşme, bu işgalden 16 Eylül 1922’de kur­tuldu.

Bugün Silah Müzesi olarak kullanılan Çeş­me Kalesi, 1508’de II. Bayezid tarafından yaptırıldı; 1770 Çeşme Deniz Savaşı’nda önemli ölçüde hasar gördü. Erythrai antik kenti, Çeşme’ye 15 km uzaklıktaki ildir köyündedir. Surları, teras duvarları ve tiyatrosu görülebilen kentte, 1963’ten beri aralıklı olarak kazı yapılmaktadır. İÖ 7. yüzyıldan kalma porselen adak hey­kelcikleri, altın, gümüş ve tunçtan yapılmış süs eşyaları yanında İlk Tunç Çağına (İÖ 3500-3000) tarihlenen taş aletler de bulun­muştur. Çeşme Belediyesi 1882’de kurulmuştur.  Çeşme nereye bağlı ve çeşme hakkında bilgi verdik.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.