Çelikhan Nereye Bağlı

Çelikhan Nereye Bağlı, Çelikhan Nerenin İlçesi

Çelikhan, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Adıyaman iline bağlı ilçe ve ilçe merkezidir. Yüzölçümü 584 km2 olan Çelikhan ilçesi doğuda Sincik ilçesi, güneyde Merkez ilçe, batı ve kuzeyde de Malatya iliyle çevrilidir.

Engebeli, dağlık bir alanda yer alır. Gü­neydoğu Toroslar’ın kolu olan doğu-batı doğrultulu Malatya Dağları ilçe alanını hemen hemen tümüyle kaplar. Bu sıraya bağlı Karlık Dağı kuzey kesimdeki Kelebek Tepesinde 2.430 m’ye erişir. Bu dağlar arasından doğu-batı doğrultusunda akan ve Kâhta Çayına karışan Karaçay, ilçenin en önemli akarsuyudur. İlçe sınırları içindeki tek göl, Abdülharap Gölü olarak da anılan Sazlıca Gölüdür. Sazlıca Gölünün gideğeni Karaçay’ın başlangıç kollarından biridir.

Başlıca ekonomik etkinlik hayvancılıktır. En çok kıl keçisi yetiştirilir. Hayvancılık tümüyle ilkel yöntemlerle sürdürülür. Ve­rim çok düşük, hayvansal ürünler üretimi aile tüketimine yöneliktir. İklim ve yüzey şekilleri bitkisel üretimin gelişmesine ola­nak tanımamaktadır. İlçede en çok buğday ve armut yetiştirilir, bağcılık yapılır. Ama bu ürünlerin hiçbiri pazara yönelik değildir.

Çelikhan kasabası, Karaçay vadisinin ke­narında kurulmuştur. Ulaşım bağlantıların­dan uzak, dağlık bir alanda yer alır. Çevre­sindeki nüfusa sınırlı ölçeklerde bazı ticari ve yönetsel hizmetler sunan, köy görünüm­lü, küçük, gelişmemiş bir yerleşimdir. Ka­saba il merkezi Adıyaman’a 57 km uzaklık­tadır.

Çelikhan Belediyesi 1954’te kurulmuştur. Çelikhan Nerede konusunda bilgiler verdik.

1 yorum

  1. çelikhan da en çok tütün yapılır tütün ticareti çok gelişmiştir, ne armutu ne buğdayından bahsediyorsunuz armut buğday üretimi yok denecek kadar azdır… atıp atıp konuşuyorsunuz..araştırıp konuşun biraz..birde yapay ve oldukça derin bir göl olan çat barajı var.. çelikhan da tarımsal faaliyet tütün üretimine dayanır.. arıcılıkta çok gelişmiştir.. hayvancılık ticari olarak yapılmamaktadır.. kısmi olarak balıkçılıkta yapılmaktadır. eğitim düzeyi de yüzde 90 lara dayanmış bir ilçemizdir çelikhan

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.