Çelebi Ne Demek

Çelebi Nedir, Çelebi Kimlere Denir

Çelebi, tarikat şeyhlerine verilen unvandır. İlk dönemlerde Osmanlı,şehzadeleri, daha son­raları seçkin kişiler için de kullanılmıştır. Özel addan önce ya da sonra gelen çelebi sözcüğünün Çalap (Tanrı) sözcüğünden türediği ve Tanrfnın övdüğü niteliklerle donanmış kişi, Tanrı adamı anlamında kul­lanıldığı sanılır. Bu sanı ilk kez Mevlânâ Celaleddin Rumi’nin müritlerinden Hüsameddin almıştır. Daha sonra Mevlevi şeyhi olanlar ve Mevlânâ’nın soyundan gelenler çelebi sanıyla anılmıştır. Çelebi ayrıca soy­larının Hacı Bektaş’ın oğlu Timurtaş’tan geldiğini savunan Anadolu’daki Bektaşi şeyhlerince de kullanılmıştır. I. Bayezid’in (Yıldırım) oğullarından Mustafa, Süley­man, Musa ve İsa, adlarının sonuna getiri­len çelebi unvanı ile anılırken, I. Mehmed, Çelebi Mehmed olarak tanınmıştı. II. Murad’dan (hd 1421-51) başlayarak “çelebi” yerine “şehzade” sözcüğü kullanıldı. Tanzi­mat’tan sonra da “efendi” sanı resmi geçer­lik kazandı.

Hekim, bilgin, şair ve yazarlar ile bazı elçiler (Mirim Çelebi, Evliya Çelebi, Kâtip Çelebi) ve Boğdan voyvodalığına atanan Fenerliler için de kibar ve seçkin anla­mında çelebi sözcüğü kullanılırdı. Sonraları Müslüman ve gayrimüslim zenginleri nitele­yen bir sözcük oldu. Günümüzde ise, dünya işlerini fazla ciddiye almayan insanlarla terbiyeli, görgülü, olgun kişileri tanımlamak için kullanılır. Çelebi Ne Demek konusunu açıkladık.

celebi

Çelebi Minyatürü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.