Çekişmesiz Yargı Nedir

Çekişmesiz Yargı Nedir

Çekişmesiz yargı, ilgilinin çıkarını koruma ya da birbirine karşıt olmayan çıkarları düzenleme niteliğindeki işlerde karar ver­me, önlem alma ya da işlem yapmaya dayanan yargı türü. Hepsi de özel hukuk alanına giren bu işlerin bazılarında sulh hukuk, ötekilerinde de asliye hukuk mah­kemesi görevli kılınmıştır. Sulh hukuk mah­kemesinin görevine giren işler büyük bir çoğunluğu oluşturur. Çekişmesiz yargı işle­rinde aralarında bir hukuki uyuşmazlık bulunmayan iki taraf ya da yalnızca istem oval vb) ve yaklaşık 25 mm’ye kadar kalınlıkta tel üretilebilmektedir. İşlem, me­tal çubukların giderek küçülen çaplardaki bir dizi kalıptan geçirilmesi yoluyla gerçek­leştirilir. Metal borular da, iç ve dış çapları­nın küçültülmesi, malzemenin biçimlendi­rilmesi ve metalin sertliğinin ve dayanımı­nın artırılması amacıyla kalıplardan çekilir.

Tüm çekme işlemlerinin en önemli özelli­ği, işlenen malzemenin akmasıdır. Uygula­nan kuvvet, metalin esneme dayanımını aşan gerilimler oluşturarak, malzemenin zımbanın biçimini almasını sağlar. Ama bu gerilimlerin, çatlamalara yol açmayacak bir düzeyde olması gereklidir. Bu arada, mal­zemenin doğrudan zımbaya değmeyen dış bölümlerinde de gerilimler oluşur ve bunlar kırışmalara yol açabilir. Bu nedenle, baskı plakalarıyla malzeme düzgün bir biçimde sıkıştırılır. Tek darbeyle gerçekleştirilen basit çekme işlemlerinde malzemenin et kalınlığı, yırtılmalara yol açmayacak yeter­likte olmalıdır. Tek darbeden sonra kova biçimini alan malzeme öteki pasolarla de­rinleştirilerek uzatılır.

İnce metal levhaların işlendiği çoğu çekme işleminde, işlem ilerledikçe levhanın sabit kalmasını sağlamak amacıyla çift etkili şah­merdanlardan yararlanılır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.