Çavuşçu Gölü

Çavuşçu Gölü Nerede Hakkında Bilgi

Çavuşçu Gölü, ilgin gölü olarak da bili­nir, İç Anadolu Bölgesi’nde göl. Akşehir çöküntü alanının yaklaşık 25 km doğusun­da, yüksekliği 1.300 m’yi geçen dağlar arasındaki küçük bir tektonik çukurun için­de, kuzey-güney doğrultusunda yer alır. Kuzeyinde Çavuşçugöl kasabası, güneyinde ise Ilgın kenti bulunan Çavuşçu Gölünün uzunluğu yaklaşık 18 km, genişliği yaklaşık 3 km, yüzölçümü 51 km2‘dir. Sultan Dağla­rından inen ve güneyden göle kavuşan Battal Deresi ile beslenir. Batı kenarındaki sıcak maden suyu kaynağı ile güneydeki Ilgın Kaplıcası aynı kırık (fay) çizgisi üzerin­dedir.

Denizden 1.025 m yükseklikte bulunan Çavuşçu Gölü sığ göllerdendir. Yaz mevsi­minde buharlaşmanın artmasıyla göl alanı küçülür. Görünürde dışarıya akıntısı olma­masına karşın, suyunun bol olduğu bazı yıllar güney ucundaki bir ayaktan doğudaki Atlantı Ovasına su boşaltır. Ayrıca göl tabanındaki karstik kanallarla yeraltı akar­suyu sistemlerine bağlı olduğundan, suları tatlıdır.

İçinde bulunduğu tektonik çöküntü alanı ile güneydoğusundaki ovalık ve bataklık alanların Pleyistosen Bölümdeki (y. 2,5 milyon-10 bin yıl önce) iklim değişiklikleri sırasında daha geniş bir göl alanını oluştur­dukları, alüvyon birikimleri sonucunda bu­günkü duruma gelerek Çavuşçu Gölü ile Bulasan Bataklığı olarak birbirlerinden ay­rıldıkları sanılmaktadır. Türkiye’nin başka bazı gölleri gibi Çavuşçu Gölü de sonbahar ve kış aylarında göçmen kuşların konakla­ma alanıdır. Eskiden çok sayıda su kuşunun kuluçkaya yattığı bir alan olan gölün güney kesimi kurutulmuş ve bunun sonucunda göl iyice küçülmüştür. Gölün batı kıyısından Afyonkarahisar-Konya demiryolu geçer.

1 yorum

  1. allahim sen vatanimizi ulkesini sevenleri devletimizi koru yarabi vatanimizda oynanan dis ve ic hainlere firsat verme allahim sen turkiye bayragi altinda yasayan inanan insanlari koru kotulere firsat verme allahim tum islam aleminin berrat kandili kutlu olsun .

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.