Çandarlı Ali Paşa Kimdir

Çandarlı Ali Paşa Kimdir Hayatı, Çandarlı Ali Paşa Hakkında Bilgi

Ali Paşa (Çandarlı) (ö. 19 Aralık 1406, Ankara), Çandarli ailesinden Osmanlı sad­razamıdır.

Kara Halil Paşa’nın oğluydu. Babasının vezirliği sırasında kazasker oldu; 1381’de vezirliğe yükseldi. I. Murad’m Karaman seferine komutan olarak katıldı. Karaman­lıların yenildiği Konya Savaşı’nda (1387) büyük başarı gösteren Kara Timurtaş Paşa vezirlik rütbesiyle ödüllendirilince, Ali Paşa’ya da sadrazam unvanı verildi. 1388’de Balkan seferine çıkan Ali Paşa, Pravadi, Şumnu, Tırnova, Silistre, Rusçuk ve Niğbolu kalelerini ele geçirdi. I. Kosova Sava­şı’nda (1389) ölen I. Murad’ın yerine I. Bayezid’in (Yıldırım) tahta çıkmasında etki­li oldu ve sadrazamlığını onun döneminde de sürdürdü.

Ali Paşa, İstanbul kuşatmalarına (1391 – ­1402) da katıldı. Haçlı ordusunun Niğbolu’da bozguna uğramasından (1396) sonra Bizans yönetimi barış önerince, İstanbul’da bir Müslüman-Türk mahallesi kurulması, bir cami yaptırılması ye bir kadı görevlendi­rilmesi koşullarıyla İmparator VII. Ioannes’le anlaştı. Doğu Anadolu’da baş gösteren Timur tehlikesi karşısında saldırı yerine savunma önerisini I. Bayezid kabul etmedi. Ankara Savaşı (28 Temmuz 1402) yenilgi­sinden sonra Süleyman Çelebi’yle Edirne’ye gitti, onu padişah ilan etti ve ölünceye değin Süleyman Çelebi’nin veziri olarak kaldı. Fetret Devri’ndeki saltanat kavgaları sıra­sında Osmanlı Devleti’ni toparlamaya çalı­şarak, kendi ölümüne kadar, Süleyman Çelebi’nin öbür şehzadelere karşı üstünlük sağlamasında önemli rol oynadı.

Çandarlı Ali Paşa, kadıların dava ücretlerini belirli ilkelere bağlayan bir yasa hazırlamış, vergi ve yönetim alanlarında düzenlemeler yap­mış, vezirlikle komutanlık görevlerini bir­leştirmiştir.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.