Cabo Verde Nerede

Cabo Verde Nerede, Cabo Verde Hakkında Bilgi

Cabo Verde (Portekizcede: “Yeşil Bu­run”), resmî adı cabo verde cumhuriyetİ, Portekizce repüblica de cabo verde, Atlas Okyanusunun orta kesiminde ada ülkesi. Senegal’in batı kıyısından 620 km açıkta yer alır. Yüzölçümü’4.033 knr’dir. 14°48′ ve 17°12′ kuzey enlemleri ile 22°40′ ve 25°22′ batı boylamları arasında uzanır. Rüzgârüstü (Barlavento) ve Rüzgâraltı (Sotavento) adlı iki gruba ayrılan 10 ada ve 5 adacıktan oluşur. Bu iki ada grubu aynı zamanda cumhuriyeti oluşturan Ilhas de Barlavento ve Ilhas de Sotavento illerine denk düşer. Ülkenin başkenti Sâo Tiago Adasında yer alan Praia’dır. Nüfusu (1991 tah.) 341.000’dir. Doğal yapı. Sarp ve dağlık Rüzgârüstü Adalarında aşınma sonucu oluşmuş de­rin oluklar görülür. Düz bir yapısı olan Rüzgâraltı Adaları ise çoğunlukla ova ve alçak bölgelerden oluşmuştur. Adalar vol­kanik kökenlidir. Fogo Adasındaki etkin yanardağ 1951’de patlamıştır; adaların en yüksek noktası olan Cano Doruğu da (2.829 m) Fogo’dadır. Engebeli yüzey şekilleri ve yağışların yetersizliği nedeniyle adaların bü­yük bölümü litosoller ve ham topraklarla kaplıdır. Adaların çoğunda yamaçlar deniz­den birdenbire yükselir. Dağlık adalardaki akarsular yalnızca yağmurlu mevsimlerde su taşır.

Cabo Verde’nin ikliminin başlıca özelli­ği mevsimler arasında fazla sıcaklık farkı olmaması ve aşırı kuraklıktır. Or­talama sıcaklığın 22°C olduğu şubat ayı en soğuk, ortalama sıcaklığın 27°C olduğu eylül ayı ise en sıcak ay­dır. Yağışlar düzensizdir; belirli aralık­larla görülen kuraklıklar kıtlığa neden olur. Praia’da yıllık yağış ortalaması 241 mm’dir. Sahra’dan esen kum fırtınaları bazen güneşin görülmesini engelleyecek ölçüde yoğun kum bulutları oluşturur. Ya­ğışlı mevsimlerde tepelerden akan kaynak­lar aşağıdaki vadilerde sulama yapılmasını sağlar. Yüksek tepelerde denizden yükselen sis, belli oranda nem getirerek tarıma olanak verir. Maio ve Sal’deki tuz alanların­da kurakçıl bitkiler (kısıtlı su ile büyümeye uyum sağlamış bitkiler) yetişir. Rüzgâr alan kesimlerdeki çalılıklar çoğunlukla dikenli, acı ve zehirli bitkilerden oluşur. Adalarda yaşayan hayvanlar arasında geko ile bazı keler türleri sayılabilir.

Cabo Verde topraklarının yaklaşık onda biri ekime, yüzde yedisi ise sığır ve koyun otlatmaya elverişlidir.

Ekonomi : Cabo Verde’de büyük oranda tarıma dayanan, gelişme yolunda bir karma ekonomi yürürlüktedir. 1968’de ciddi bir kuraklık döngüsünün başlamasından bu yana ülkenin ekonomik koşulları hızla kö­tüye gitmiş ve açlık ancak büyük ölçekli uluslararası yiyecek yardımıyla önlenebil­miştir. Gayri safi milli hasılanın (GSMH) üçte birini karşılayan tarım kesiminde nüfusun da üçte birinden fazlası çalışır. Bununla birlikte ülkenin yiyecek gereksiniminin beş­te dördünden fazlası ithalatla karşılanır. Normal yağış alındığı zamanlarda bile 10 adadan yalnız dördünde (Santo Antâo, Brava, Fogo ve Sâo Tiago) sözü edilebilir bir tarımsal etkinlik yürütülür. Tarım kesi­minde temel uğraş hayvancılıktır. Tüketim amacıyla yetiştirilen ürünler mısır, fasulye, manyok ve tatlı patatestir. Muz, şekerkamı­şı, kahve ve yerfıstığı gibi ticari ürünlerin yetiştirilmesi özendirilmekteyse de bu alan­daki gelişme çok yavaştır. Yönetimin ku­raklıkla mücadele için aldığı önlemlerin başında kuyu açmak ve oldukça seyrek yağışlardan elde edilen sulan toplamaya yönelik binlerce baraj ve su bendi yapmak gelir. 1980’lerin başında 2 milyondan fazla kuraklığa dayanıklı ağaç dikilmiştir.

Madencilik önemsizdir. Sal, Mario ve Boa Vista adalarında tuz üretilir. Çimento yapı­mında kullanılan pozolan volkanik kayaçlar küçük miktarlarda ihraç edilir. Balıkçılık sanayisinin gelişme potansiyeli vardır; yavaş yavaş modern tekne ve gereçlere geçilmek­tedir. Mindelo’da bir soğuk depolama tesi­si, Praia ile Sal Adasında da tonbalığı konserve fabrikaları vardır.

GSMH’nin yaklaşık dörtte birini imalat ve inşaat kesimi oluşturur. Yaratılan değerde inşaat kesiminin payı daha yüksektir. Baş­lıca sanayi kolları gıda işleme ve do­kumadır. Ayrıca bir petrol rafinerisi, bir deniz kuvvetleri tersanesi ve bir çimento fabrikasının yapımı planlanmaktadır. 1980′ lerin başında adalardaki ciddi su sıkıntısını hafifletmek ve zamanla ortadan kaldırmak amacıyla bir deniz suyu arıtma tesisinin yapımına başlanmıştır.

GSMH’nin yaklaşık yarısını hizmet ve taşımacılık kesimleri karşılar. Cabo Verde Atlas Okyanusunun orta kesiminden geçen hava ve deniz yollarının kavşak noktası durumundadır. Liman ve havalimanlarının geliştirilmesi bu stratejik konumun önemini daha da artırmıştır. Adaların konumu ile elverişli iklim koşullarının sağladığı turizm olanaklannı değerlendirmek amacıyla, 1980’lerin başında Praia’da bir otel komp­leksinin yapımına başlanmıştır.

Ticaret dengesi sürekli açık veren Cabo Verde’nin ticaret yaptığı başlıca ülkeler Portekiz ve Hollanda’dır. Büyük miktarlara varan uluslararası yardıma karşın, eldeki fonlar hükümetin kalkınma politikasını ger­çekleştirmeye yetmemektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.