Bürde Kasidesi

Bürde Kasidesi Nedir, Bürde Kasidesi Hakkında Kısaca Bilgi

Bürde Kasidesi, Ka’b bin Züheyr’in Hz. Muhammed için yazdığı ünlü kaside. Önceleri Hz. Muhammed’i yeren şiirler yazdığı için peygamber tarafından öldürül­mesi helal kılınan Ka’b, pişman olup bir medhiye yazdı ve bunu Hz. Muhammed’in huzurunda okudu. Hz. Muhammed bunun üzerine sırtındaki hırkayı (bürde) çıkarıp Ka’b’a bağışladı. Bu yüzden kaside, Kasi- de-i Bürde adıyla anıldı. Bürde Kasidesi, “baned Suad” (Suad gitti) dizesiyle başladı­ğı için Kaside-i Baned Suad olarak da bilinir.

Bürde Kasidesi 57 (bazı nüshalarında 59) beyittir. İlk 38 beyit nesib, sonraki 14 beyit ise Hz. Muhammed’e övgüdür. Son 7 beyit gene Hz. Muhammed ile ilgilidir. Aruzun “müstef’ilün fâilün müstef’ilün fâilün” kalı­bıyla yazılmış olan kaside, birçok dilin yanı sıra Azizü’l-Asâr, Şerh-i Kaside-i Bâned Suâd (1874) adıyla Türkçeye de çevril­miştir.

Busirî’nin(*) Kaside-i Bür’e olarak da bili­nen Bürde Kasidesi de Ka’b bin Züheyr’inki kadar ünlüdür.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.