Bürde Kasidesi

Bürde Kasidesi
  • 16.07.2013

Bürde Kasidesi Nedir, Bürde Kasidesi Hakkında Kısaca Bilgi

Bürde Kasidesi, Ka’b bin Züheyr’in Hz. Muhammed için yazdığı ünlü kaside. Önceleri Hz. Muhammed’i yeren şiirler yazdığı için peygamber tarafından öldürül­mesi helal kılınan Ka’b, pişman olup bir medhiye yazdı ve bunu Hz. Muhammed’in huzurunda okudu. Hz. Muhammed bunun üzerine sırtındaki hırkayı (bürde) çıkarıp Ka’b’a bağışladı. Bu yüzden kaside, Kasi- de-i Bürde adıyla anıldı. Bürde Kasidesi, “baned Suad” (Suad gitti) dizesiyle başladı­ğı için Kaside-i Baned Suad olarak da bilinir.

Bürde Kasidesi 57 (bazı nüshalarında 59) beyittir. İlk 38 beyit nesib, sonraki 14 beyit ise Hz. Muhammed’e övgüdür. Son 7 beyit gene Hz. Muhammed ile ilgilidir. Aruzun “müstef’ilün fâilün müstef’ilün fâilün” kalı­bıyla yazılmış olan kaside, birçok dilin yanı sıra Azizü’l-Asâr, Şerh-i Kaside-i Bâned Suâd (1874) adıyla Türkçeye de çevril­miştir.

Busirî’nin(*) Kaside-i Bür’e olarak da bili­nen Bürde Kasidesi de Ka’b bin Züheyr’inki kadar ünlüdür.

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ