Bilinç Nedir

Bilinç Nedir, Bilinç Ne Demek, Bilinç Hakkında Bilgi

Kişinin davranışlarından ve düşüncele­rinden haberi olması halleridir. Bir davra­nışı bilerek yapmadır. Öğrenme olayları bi­linçte oluşur. İnsan bilinçli bir varlık oldu­ğu için davranışlarından sorumlu tutulur.

S.Freud bilincin iki tabakadan oluştuğu­nu savunur. Ona göre bilinç berç (ego) ve üst ben (süper ego) tabakalarından oluşur. Ben (ego): insanın kişiliğini ifade eden kıs­mı, bir denge ve yorum merkezidir. Bilin­cin bilinçaltıyla çatışmasında denge un­suru olur. Toplumun geleneklerine, törele­rine uygun olarak kişiliği oluşturur. Freud’a göre bilinç, bilinçaltından gelen arzu ve is­tekleri toplumun kurallarına uygun olarak düzenlemeye ve tatminine çalışır. Bu den­geleme düzenli olursa kişi normal bir ki­şidir. Çatışma dengesiz olursa kişi anor­mal bir kişidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.