Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Bölümleri

İnsanların yeryüzü üzerindeki her türlü etkinliklerini ve ekonomik faaliyetlerini araştıran ve açıklayan bilim dalı “Beşeri ve Ekonomik Coğrafya”dır.

BÖLÜMLERİ:

Nüfus Coğrafyası: Nüfus artışı, mevcut nüfusun; sanayi, tarım, hayvancılık, hizmet gibi sektörlerde dağılışı gibi konuları ele alır ve araştırarak saptamalar yapar. Bunlarla birlikte insan topluluklarının kültürel özellikleri olan dinleri, dilleri, eğitim sistemleri ve göç faaliyetleri konusunda da derinlemesine araştırmalar yapılır.

Yerleşme Coğrafyası: İnsanların kırsal kesimden kentsel kesimlere göç etmelerinin nedenleri üzerinde yoğunlaşır ve göç bölgelerinin özellikleri üzerinde durur. Aynı zamanda insanların doğal ortamlarla ilişkilerini irdeler. Ayrıca nüfus coğrafyası yerleşme konusunda planlar düzenler ve araştırır.

Ekonomik Coğrafya: İnsanların yeryüzünde geçimlerini sağlamak için yaptıkları tüm ekonomik yani iktisadi faaliyetleri ele alır ve inceler.

Tarım Coğrafyası: İnsanların yaptığı ekonomik bir faaliyet olan tarımın önemi, tarımı etkileyen faktörler konusunda incelemeler ve araştırmalar yapar.

Sanayi Coğrafyası: Sanayiyi ve sanayi alanlarını etkileyen ham madde, enerji, pazar, sermaye, iş gücü gibi faktörleri ve sanayi alanlarının yeryüzüne dağılışını etkileyen nedenleri inceler ve araştırır.

Ulaşım Coğrafyası: Kara, hava ve deniz ulaşım yolları üzerinde çalışmlaar yapar ve bu ulaşım yollarına doğal çevrenin etkilerini araştırır.

Ticaret Coğrafyası: Ticaretin insanlar ve ülkeler açısından önemini vurgular ve önemli ticaret yolları üzerinde durur.

Turizm Coğrafyası: Turizmi etkileyen önemli faaliyetleri ortaya koyarken doğal turizm alanları üzerindeki turizm kollarını inceler.

Beşeri ve Ekonomik Coğrafyanın Bölümleri Konulu Yazımız İçin Yorumlarınızı Hemen Bize Yazın. 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.