Bedri Baykam Kimdir

Bedri Baykam Hayatı, Bedri Baykam Kimdir

Bedri Baykam (d. 1957, İstanbul), Batı ve Türk resminde yeni dışa vurumculuğun ilk temsilcilerinden olan ressamdır.

Ortaöğrenimini İstanbul Saint Joseph Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1975’te Pa­ris’e gitti. Sorbonne Ûniversitesi’nde eko­nomi politik öğrenimi yaptı. Bu yıllarda aktörlük eğitimi de gördü. “Asma” adlı bir senaryo yazdı, film yapımcısı olarak çalıştı. 1980’de Sorbonne’u bitirdikten sonra California’ya gitti, California College of Arts and Crafts’ta sanat eğitimi gördü.

Resim çalışmalarına dört yaşındayken baş­ladı. Altı ile on yaşları arasında Türkiye, Paris, New York, Roma ve Londra’da 15 sergi açtı.

Gerçeküstücü ve gündelik halk kültürün­den imgeleri, sinema görüntüsünün akıcı hareketini anımsatan bir tarzda işledi. Onun California’da bulunduğu yıllar, bir yandan 1970’lerin kavramsal ve minimal sanatının yarattığı boşluğa tepkinin, öte yandan da toplum kültürünü ve avantgarde resmi, zamanın ruhu ile bağdaştırmayı amaç­layan yeni dışavurumculuğun ortaya çıkmaya başlağı bir dönemdi. Baykam bu ortamda “Fahişenin Odası” (1981) adlı yapıtıyla California’da yeni dışavurumcu­luğun ilk örneklerinden birini veren sanatçı­lardan oldu. Kalın bir sunta levhaya kırık ayna parçalan yapıştırarak oluşturduğu bu yapıtında o güne değin rastlanmamış olan özellik, sağ tarafta yer alan ve bir adamı oluşturan aynalardan, izleyicinin kendi çar­pıtılmış görüntüsünün yansımasıdır. Biçim­sel değerlerden çok ruh bilimsel değerlerle ilgili olan bu sahnenin gerilimini, sıcak kırmızı renkli bir kanepede soyunmuş ola­rak bekleyen kadın daha da artırmaktadır.

bedri-baykam

1985’ten sonra Baykam’m yapıtlarındaki güç kesinlik kazandı. “Yaradılış ve Ölüm” dizisinde olduğu gibi figür ile soyut arasın­daki ikilem ortadan kalktı. Çoğu kez resimlerindeki görüntüyü diyagonallere bölerek sunan Baykam’m, cinselliklerini sergi­leyen çıplak kızlar da yapıtlarında sık sık kullandığı öğelerdir. “Efsane” adlı yapıtın­da kocaman bir Coca Cola şişesini iten bir sarışınla, temel öğelerinden biriyle olan mücadelesinde Amerikan tüketim toplumu­nun içine düştüğü bunalımı anlatmaktadır. Son yıllarda boyutları 7 m’ye varan tualler üretmiştir. 1992’de açtığı “Peepshow”la ki­şisel sergilerinin sayısı 58’i bulmuştur. Bedri Baykam Hayatı hakkında bilgiler verdik

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.