Bedir Savaşının Önemi Nedir

İslam tarihinde en önemli olaylardan biri olan Bedir Savaşının öneminin ne olduğuna kısaca değineceğiz.

Bedir Savaşı; Hz. Muhammed’in ilk askeri zafer elde ettiği savaş olarak tanınır. 624 yılında gerçekleşen bu savaş Mekke’nin saygınlığını yitirmesine neden olmuştur. Bu sayede müslümanlar Medine’deki varlığını sağlamlaştırmıştır.

Bedir Savaşı; Müslü­manların 13 Mart 624 tarihinde 1.000 kişi civarında olan Mekke kuvvetlerine karşı kazandığı ezici bir zaferdir.  Bu savaşta Mekkenin en önemli isimleri öldürülmüştür. Bu ölenlerden biri ise Ebu Cehil’dir. Bu savaştan kazanılan ganimet Müslümanlar ara­sında eşit olarak bölüştürülmüştür.  Ayrıca savaştan tutsak olarak elde edilen kişilerin serbest bırakıl­ması için de Mekkelilerden büyük miktarda para alınmıştır. Bedir savaşı askerlerine Ashab-ı Bedir denir. Bu savaşçılar Hz. Muhammed’ in sahabelerinden seçilmiş en önde isimlerdir.

Müslümanların bu savaşı başlatmasındaki en önemli sebep; Kureyşlilerin işkencelerinden bıkmak ve onları hicrete mecbur bırakmalarındandır. Ayrıca Medine‘ye yerleşen Müslümanların, Mekkeli Kureyşlilerin kervanlarına saldırmalarıda bu savaşın en önemli sebebidir.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.