Bayrak Şahadetnamesi Nedir

Bayrak Şahadetnamesi Nedir

Bayrak şahadetnamesi, Türkiye dışında bulunan ve Türk bayrağı çekme hakkı olan bir gemiye, bu hakkına ilişkin olarak, bulunduğu yerdeki Türk konsolosu tarafın­dan verilen belge. Gemi tasdiknamesi yerine geçen bayrak şahadetnamesi, düzenlendiği tarihten son­raki bir yıl için geçerli olur. Yolculuk, zorlayıcı nedenler yüzünden uzadığında, bu süre de uzar. Yolculuğun ne gibi zorlayıcı nedenler yüzünden ve ne süreyle uzadığı konusu ancak seyir defteriyle kanıtlanabilir.

Bayrak şahadetnamesini düzenleyen konso­los, bunun onayh bir örneğini de TC Ulaştırma Bakanlığı’na göndermek zorun­dadır. Bakanlık bir kopyasını aldığı bu örneği yetkili gemi sicil memurluğuna gön­derir. Gemi Türkiye’ye geldikten sonra, kaptan bayrak şahadetnamesini geri vere­rek gemi tasdiknamesi almak zorundadır. Bu işlemi yapmayan bir gemi, bir daha bayrak şahadetnamesi ile sefere çıkamaz. Bir Türk limanında inşa edilmiş olup da Türk Ticaret Kanunu’nun 823. maddesi uyarınca Türk bayrağım çekme hakkı bu­lunmayan gemilere, gidecekleri teslim yeri­ne kadar geçerli olmak üzere Ulaştırma Bakanlığı’nca bayrak şahadetnamesi verilir. Bayrak şahadetnamesi ile ilgili öbür konu­lar 17 Nisan 1957 tarihli ve 9588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Bayrak Şahadetnameleri Hakkında Nizamname’de düzenlenmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.