Baykal Gölü Nerede Hakkında Bilgi

Baykal Gölü Nerede, Baykal Gölü Özellikleri Hakkında Bilgi

Baykal Gölü, Rusça ozero baykal, Doğu Sibirya’nın güney kesiminde, Buryat Özerk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu’nun İrkutsk (İrkutskaya) yönetim bölgesi (oblast) sınırları içinde göl. Yeryüzünde, bir kıtada yer alan en derin su kütlesidir, en derin yeri 1.620 m’dir. Yüzölçümü 31.500 km2, uzun­luğu 636 km ve ortalama genişliği 48 km’dir. Dünya yüzeyindeki tatlı suyun beşte biri ve eski SSCB’dekinin beşte dördü (23.000 km3) bu gölde bulunur. Baykal Gölüne, en bü­yükleri Selenga, Barguzin, Yukarı (Verhnyaya) Angara, Turka ve Snejnaya ırmakları olmak üzere 336 akarsu dökülür.

Baykal, bazıları yüzeyinden 2.000 m yük­sek olan dağlarla çevrili, derin bir çukurda yer alır. Burası daha çok 500 milyon yıldan daha eski başkalaşmış tortul, magmatik kayaçlardan oluşmuştur. Göl tabanındaki tortul katmanının 6.000 m kalınlığında olduğu sanılmaktadır. Kıyı yakınında sön­müş volkan kalıntıları vardır. Yer hareket­leri hâlâ devam etmekte, zaman zaman şiddetli depremler olmaktadır. 1862’deki bir deprem sonucunda Selenga Irmağı deltası­nın kuzeyinde 200 km2‘lik bir alan sular altında kalmış ve gölde Proval Koyu adı verilen yeni bir koy oluşmuştur. Yer kabuğundaki çatlaklardan kızgın mineral su kay­nakları fışkırmaya devam etmektedir.

Göl yatağı simetrik değildir; batı kıyıların­da dik, doğu kıyılarında ise daha yumuşak eğimler vardır. Tabanın yüzde 8’i 50 m derinliğinde sığlıklardan oluşur. Girintili çıkıntılı kıyı şeridi Barguzin, Çivırkuyski ve Proval koylarında, Ayaya ve Froliha koycuklarında büyük girintiler yaparak 2.080 km boyunca uzanır. Güneydoğu kıyı­sında Svyatoy Nos Yanmadası göle doğru girer. Baykal Gölünde bulunan ve zaman zaman su altında kalan 27 adanın en büyükleri Olhon (725 km2) ve Büyük Uşkani’dir (7,75 km2). Göle akan suyun çoğu başta Selenga olmak üzere ırmaklardan, bir bölümü de kar ve yağmur sularıyla yeraltı kaynaklarından gelir. Göl suyunun büyük bölümü Yenisey’in kolu olan Angara Irma­ğı ile dışarıya boşalır. Ağustos-eylül ayların­da en yüksek, mart-nisan aylarında en düşük olan su düzeyindeki değişme yıl boyunca 0,5-1 m arasında oynar.

Baykal’ın iklimi çevre ikliminden daha yumuşaktır. Ortalama hava sıcaklığı ocak- şubat aylannda -19°C, ağustosta 11°C’ dir. Göl ocakta donar ve mayısta çözülür. Ağustosta göldeki yüzey suyu sıcaklığı 13°C’dir; kıyıdan uzakta bu sıcak­lık 20°C’ye kadar çıkar. Dalgalann yüksek­liği bazen 5 m’yi aşar. Su 40 m derinliğe kadar çok berraktır. Göl suyunda bazı mineraller bulunur; tuzluluk derecesi düşüktür.

Baykal Gölünde bitki ve hayvan yaşamı zengin ve çeşitlidir. Değişik derinliklerde 1.200’den çok hayvan türü vardır ve yüzeye yakın yerlerle yüzeyde 600 dolayında bitki türü bulunur. Türlerin yaklaşık dörtte üçü Baykal’a özgüdür. Yedi familyaya ait 50 balık türü vardır; en çok bulunan, 25 türüyle dereiskorpiti ve yakın akrabalarıdır. Som- balığı çok avlanır; gölgebalığı ve sigibalığı da önemlidir. Balıkların en büyüğü mersin- balığıdır. Bunların bazısının boyu 180 cm’yi, ağırlığı 120 kg’yi bulur. Göldeki tek memeli hayvan, Baykal fokudur. Comephoridae fa­milyasından golomyanka denen canlı doğu­ran balık da Baykal’a özgüdür. Göl yöresin­de 326 kuş türü vardır. Baykal gölü uzunluğu genişliği büyüklüğü ve özellikleri hakkında bilgiler verdik.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.