Balina Gemisi

Balina gemisi nedir özellikleri anlatalım.

Balina gemisi, balina avlamakta kullanı­lan, hızlı ve büyük, buharlı ya da motorlu gemi. Balina gemileri, daha eski çağlarda, balina avcılarının kullandığı kürekli ve yel­kenli balina teknelerinden türemiştir. Hafif ve hızlı olan bu tekneler büyük gemilerle av yerine taşınır ve ava yaklaşıldığında zıpkın­cılarla birlikte denize indirilirdi. Geniş ke­merli ve çift pruvalı tasarımıyla eski Viking gemilerini andıran bu teknelerin yerini za­manla bindirme kaplamalı balina tekneleri aldı. Asor ve Seyşel Adalarında bugün hâlâ balina avında kullanılmakta olan bu hafif tekneler daha çok filika ya da kik olarak kullanılır.

Bugünkü balina gemilerinin uzunluğu ge­nellikle 18 m’yi aşar, hatta Antarktika’da 60 m uzunluğunda gemiler kullanılır. Ava çıkan bir balina gemisi, yeri uçaklarla saptanan balinayı zıpkın atarak öldürdük­ten sonra, dibe batmaması için hayvanın vücudu havayla doldurulur, tanınması için işaretlenir ve akıntıya bırakılır. Balina ge­misi, avın yerini telsizle balina işleme gemi­sine bildirdikten sonra, başka balinalan avlamak üzere yoluna devam eder. Balina gemisinin avlayıp denize bıraktığı balinaları toplamak ve işlemek, fabrika gemi ya da ana gemi olarak da adlandırılan balina işleme gemisinin görevidir. Avlanan balina­ları pazara sunulabilecek biçimde işlemek üzere donatılmış olan bu gemi, balina avı filolarının en önemli birimidir. Ölü balina bir römorkörle gemiye alındıktan sonra, kalın yağ katmanları eritilerek balina yağı ve ispermeçet yağı çıkarılır, kemiklerinden un yapılır, derisi tabaklanarak işlenir, kara­ciğerinden yağ ve vitamin çıkarılır; eti de pişirilerek, dondurularak ya da konserve yapılarak kullanıma hazır duruma getirilir. Gerçek bir fabrika gibi çalışan bu gemilerin bütün dünyada yaygın olarak kullanılması, pek çok balina türünü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır.

Bugün, avlama ve işleme gemilerinden oluşan en büyük balina avı filolan Rusya ve Japonya’nın elindedir, Norveç de, Antarkti­ka’da avlanan büyük bir filoya sahiptir. Rus yapımı Sovyetskaya türü balina gemilerinin ağırlığı 33 bin tonu aşar.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.