Baladlı Opera

Baladlı opera, 18. yüzyılda ortaya çıkan taşkın fantezili öyküleri işle­yen, İngilizlere özgü komik opera tarzıdır. Müzik daha çok karşılıklı konuşmaların arasına serpiştirilen şarkılarla ya da ara müziklerle sınırlıydı. Baladlı opera başlan­gıçta, yeni sözlerin uyarlandığı baladlara ya da halk şarkılarına dayanıyordu; daha sonra tanınmış operalardan aktarılan ezgiler kul­lanıldı; kimi zaman da yeni müzikler beste­lendi.

En eski ve en ünlü baladlı operalardan biri, hem İtalyan ciddi operasını (opera seria) alaya alan, hem de çağın politikacıla­rının ahlakına yöneltilmiş bir yergi olan The Beggar’s Opera idi (1728; Dilenci Operası). Metnini John Gay’in yazdığı bu yapıtın müziğini John Pepusch uyarlamıştı. Bu opera çok taklit ediîdi. Baladh operalar için müzik uyarlayan ya da yazan başka besteci­ler arasında Thomas Arne, Charles Dibdin, Stephen Storace ve 19. yüzyılda da Sir Henry Bishop vardır.

Gilbert ve Sullivan’ın hafif operaları da, (doğrudan olmasa bile) müzikal komediyi izleyen modern müzikaller de baladlı ope­radan gelmiştir. Aynı biçimde, baladlı ope­ranın 18. yüzyılda Almanya’daki benzeri olan Singspiel’in evrimi de ondan etkilen­miştir. 20. yüzyılda eski baladlı operalardan birkaçı başarıyla canlandırılmıştır. Baladh operadan doğrudan etkilenen çağdaş yapıt­lar arasında Vaughan Williams’ın Hugh the Drover (Celep Hugh) operası da vardır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.