Bala Nerenin İlçesi

Çok bilindik bir yer Bala nerenin ilçesi,Bala nereye bağlı kısaca bilgi verelim.

Bala, İç Anadolu Bölgesi’nde, Ankara iline bağlı ilçe ve ilçe merkezidir. Yüz ölçü­mü 2.647 km2 (1989) olan Bala ilçesi doğuda Kırıkkale, güneydoğuda Kırşehir illeri, gü­neyde Şereflikoçhisar ilçesi ve Konya ili, güneybatıda Haymana, batıda Gölbaşı, ku­zeybatıda Çankaya, kuzeyde de Mamak ve Elmadağ ilçeleriyle çevrilidir.

Haymana Platosunun doğu kesiminde yer alan orta yükseklikteki dalgalı düzlük­lerden oluşan ilçe topraklarını güneybatı- kuzeydoğu doğrultusunda uzanan Küre Da­ğı engebelendirir. Bu dağlık alanın güney­batı kenarında kurulmuş olması nedeniyle ilçe merkezine verilen Bala adı “yüksek” anlamına gelir. Bu toprakların sularını ilçe sınırlan dışında Kızılırmak’a katılan Bala­ban ve Sofular çaylan toplar. Hirfanlı ve Kesikköprü baraj göllerinin küçük bazı ke­simleri ilçe sınırlan içinde kalır.

İlçede temel ekonomik etkinlik tarımdır. Daha çok tahıl ve şeker pancarı üretilen ilçede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği de yapılır. İlçedeki başlıca tarımsal kurum Balâ Tarım İşletmesi’dir.

Bala kasabası, 19. yüzyılda Kafkasya’dan gelen göçmenlerin yerleştirilmesi amacıyla kuruldu. Yörede daha önce göçebe Yörük­ler yaşardı. Yöre, 1880’Ierde Ankara vilaye­ti Merkez sancağına bağlı bir kaza yapıldı. Kaza merkezi önce Karaali köyünde iken, daha sonra Kartal Dağı eteğindeki Kartal köyüne taşındı.

Bir yayla yerleşmesinin yerinde kurulmuş olan ilçe merkezinin eski adı Kartal’dır. Gelişmemiş bir merkez olan kasabadan Kırşehir’i Kaman üzerinden Ankara’ya bağ­layan yol geçer. Balâ Belediyesi 1898’de kurulmuştur.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.