Bakırçay Nereye Dökülür

Coğrafya Bilgisi Bakırçay Nereye Dökülür Hakkında Bilgi

Bakırçay, Ege Bölgesi’nin kuzey kesimin­de akarsudur. Uzunluğu 129 km’dir. Balıkesir’ in güneyindeki Ömer Dağından doğar, Çandarlı Körfezinde Ege Denizine dökülür. Su toplama havzası yaklaşık 3.000 km2 olan Bakırçay’ın üç önemli kolu vardır. Kırkağaç üçesinin kuzeydoğu kesimindeki dağlardan doğan kolu, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda akarak Gelenbe’yi geçtikten sonra keskin bir dirsekle batıya döner ve Soma’ nın kuzeyinden geçerek Bakırçay Ovasına girer. İkinci kol, Savaştepe’nin batısındaki dağlardan doğan, kuzey-güney doğrultulu, fasa ve oldukça hızlı akışlı Yarçılı Deresidir. Üçüncü kol ise kuzeybatıdaki Madra Dağın­dan doğar ve Turanlı kasabası yakınlarında geniş bir yay çizerek güneybatıya yönelir. Bu üç kol Bakırçay Ovasının ortalarında birleşerek Bakırçay adını alır. Bakırçay, Kırkağaç Ovasından sonra Soma’nın yakın­larından, daha batıda ise Yund ve Madra dağlan arasındaki geniş ovadan geçer. Ber­gama kentinin güneyinden geçen akarsuyun yığdığı alüvyonlar ovanın Dikili yakınlarına kadar denize doğru genişlemesine yol açar. Kozak kütlesinden doğan ve hızlı akışlı bir akarsu olan Sarıazmak Deresinin getirdiği molozlar, Bakırçay’ın daha güneye doğru itilerek Çandarlı Körfezi kuzeyinde denize dökülmesine neden olur.

Akdeniz ikliminin etkisi altında kalan bir bölgede yer alan Bakırçay’ın suları yazın azalır. Kışın ve ilkbaharda ise yağışlarla kabarır ve taşar.

Kabardığı zaman 500 m3/sn; ortalama debi­si ise 17,8 m3/sn’dir. Bu düzensiz akışı, Bakırçay’ın yatağının yer yer genişlemesine yol açmıştır. Bununla birlikte, taşıdığı fazla miktarda alüvyon nedeniyle yatağını çabuk doldurmakta ve sık sık taşmaktadır.

Antik Çağdaki adı Kaikos olan Bakırçay’ın taşıdığı alüvyonlar nedeniyle, o dönemde bir kıyı kenti olan Elaia’nın yıkıntıları bu­gün denizden uzakta kalmıştır.

Bakırçay’dan sulamada önemli ölçüde ya­rarlanılır. Özellikle pamuk tarlaları, bu akarsudan motopomplarla alınan sularla su­lanmaktadır. Bakırçay nereden doğar nereye dökülür konusunda bilgi aktardık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.