Bahçe Nereye Bağlı

Bu konumuzda bahçe ilçesi nereye bağlı, bahçe nerede gelin öğrenelim.

Bahçe, Akdeniz Bölgesi’nde, Osmaniye iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü yaklaşık 212 km2 olan Bahçe ilçesi batı ve kuzeyde Düziçi ilçesi, kuzeydoğuda Kahramanmaraş, doğu ve güneyde Gaziantep illeri, güneybatıda da Osmaniye ilçesiyle çevrilidir.

İlçe topraklarının hemen tümü dağlarla kaplıdır. Amanos Dağlarının kuzey uzantı­ları niteliğindeki bu dağlar orman bakımın­dan zengindir. Amanoslar’ın bu uzantıları Gâvur Dağı ya da Nur Dağı adıyla anılır. Bu dağlardan doğan ve Akarsu olarak da adlan­dırılan Huma Çayı ilçe sınırları dışında Ceyhan Irmağına katılır. Ormancılık ve hayvancılık ilçenin temel ekonomik etkinliklerini oluşturur. En çok kıl keçisi yetiştirilir. Bahçe ilçesinin en verimli ovalık alanlarının 1980’lerde oluştu­rulan Düziçi ilçesi sınırlan içinde kalmasın­dan sonra bitkisel üretim ağırlığını yitirmiş­tir. Gene de az miktarda buğday, pamuk ve üzüm yetiştirilir.

Bahçe, İO 1000’lerde Karkamış’a bağlı bir kale yıkıntısı üstünde kuruldu. Ticaret yolu üzerinde olduğu için Pers ve Roma dönem­lerinde gelişti. Bizans egemenliği İS 7. yüzyıl ortalarına değin sürdü. 8. ve 9. yüzyıllarda Arapların egemenliği altında ka­lan yöre, 1353’te Ramazanoğullannın eline geçti. Bahçe, I. Selim’in (Yavuz) Mısır seferi sırasında Osmanlı topraklarına katıl­dı. 1866’da Fırka-i islahiye’nin bölgedeki düzenlemeleri sırasında Halep vilayetinin Maraş sancağına bağlı bir kaza yapıldı. 1878’de Adana vilayetinin Cebel-i Bereket (Osmaniye) sancağına bağlandı. I. Dünya Savaşı’ndan sonraki Fransız işgali sırasında Bahçe kenti bir süre için boşaltıldı.

Eski adı Bulanıkbahçe olan Bahçe kenti, Amanos Dağlarının batı yamaçlarında, Hu­ma Çayı vadisinde yer alır. Adana ile Fevzipaşa arasındaki demiryolu Bahçe’den geçer. Bu hattın Adana-Bahçe- bölümü Cumhuriyet öncesinde Almanlar tarafından yapılmıştır. Gaziantep’ten gelen E-24 Kara­yolu kentten geçer ve batıdaki Toprakka- le’de E-5 Karayolu’yla kesişir. Bahçe Belediyesi 1904’te kuruldu.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.