Bağlama Nedir Kısa Bilgi Özellikleri

Bağlama Nedir, Bağlamanın Özellikleri

Bağlama, saz olarak da bilinir, Türk halk müziğinde kullanılan telli ve mızraplı çalgıdır. Divan sazı, tambura, onikitelli, cura, bozuk gibi halk müziği çalgıları da biçimsel olarak bağlamaya benzer ve birlikte “bağlama ailesi”ni oluştururlar. Bağlamanın, tekne ve sap olmak üzere iki ana bölümü vardır. Yarım armut biçiminde­ki tekne, başta karadut olmak üzere kesta­ne, gürgen gibi ağaçlardan oyularak yapılır. Teknenin üstüne, eşiğin yer aldığı ve genel­likle düzgün elyaflı göknar tahtasından yapılan göğüs geçirilir. Üstünde Türk halk müziği ses sistemine uygun perdelerin bağlı Olduğu sap ise ıhlamur, ardıç gibi hem hafif, hem de zamanla eğilip bükülmeyen ağaçlar­dan yapılır. Burguluk, bir dip eşikle saptan ayrılmakla birlikte, çoğunlukla onunla aynı parçadan yapılır; 10-15 derece geriye yatıktır.

Toplam uzunluğu 95 cm kadar olan bağla­manın teknesi 41 cm, sapı 54 cm’dir. Kiraz ağacı kabuğundan yapılan ve “tezene” deni­len mızrapla çalınan çalgının üç çift teli vardır. Üst ve alt telleri çelikten, orta telleri pirinçtendir. Üstteki çift mi sesine, ortadaki çift re sesine, alttaki çift la sesine akortlanır. Çalınacak parçanın ayağına göre bu akort bazen değişir.

4 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.