Bağıtlı Edebiyat

Okurlarımız Bağıtlı Edebiyat nedir hakkında bilgi

Bağıtlı edebiyat (Fransızca litterature engagee), angaje edebiyat olarak da bilinir, II. Dünya Savaşı’nı izleyen dönemde Fran­sız varoluşçularının, özellikle de Jean Paul Sartre’ın, sanatçının topluma karşı ciddi bir sorumluluk taşıdığı düşüncesini yeniden gündeme getirmesiyle yaygınlık kazanan edebiyat anlayışıdır. Varoluşçuluğun temel il­kelerinden birinin sanata uygulanmasıyla ortaya çıkmıştır: İnsan kendisini, bilinçli olarak bağlandığı istemli eylemiyle tanım­lar. Bu tavır “sanat için sanat” ilkesine ve okurlarından çok, mesleğine karşı sorumlu­luk duyan “burjuva” yazara karşı bir tepki­dir.

Les Temps Modernes (1945) dergisinin bağıtlı edebiyat üzerine bir inceleme niteli­ğindeki sunuş yazısında Sartre, Proust’u kendine dönük olduğu için yerer; Flaubert’den ise parasal olanaktan ile kendini sanatta kusursuzluğa adayabilen “yetenekli bir rantiye” diye söz eder. Bağıtlılık, belirli sorunlar karşısında “tavır almak”tan çok, özgürce yapılan seçimleri toplumsal amaçlara uyarlama sorumlulu­ğuyla ilgili bireysel ve ahlaksal bir meydan okuma olarak anlaşılmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.