Bac Vergisi Nedir

Bac Vergisi Nedir, Bac Vergisi Hakkında Bilgi

Bac, Farsça baj, ortaçağ İslam devletlerinde ve Osmanlılarda alınan pazar ve gümrük vergisidir. Horasan’dan Balkanlar’a kadar uzanan değişik bölgelerde kapsamı, oranı ve türleri bakımından farklı biçimde uygu­lanmıştır.

Önceleri uyruklarının hükümdara verme­leri gereken para ve armağana “baj” den­mekteydi. 13. yüzyılda tekâlif-i örfiye tü­ründen bir vergi oldu. I. Osman, Karahisar pazarına getirilen mallardan, “pazar bacı” adı altında yük başına iki akçe alınmasını buyurmuştu. II. Mehmed (Fatih) ve I. Sü­leyman (Kanuni) kanunnamelerinde ise “bac-ı bazar”, bir alışveriş vergisi sayıldı. Aynca, pazara getirilen canlı hayvanlardan da “bac-ı ağnam” ve “bac-ı kirtil” alınması yasalaştırıldı. Başta dokuma türleri olmak üzere birçok maldan ise “bac-ı tamga” alınırken, satışa sunulan tahıldan “bac-ı kil”, pazar ve panayırlara uğrayan yolcular­dan “bac-ı revendegân”. transit taşımacılık­tan “bac-ı ubur,” ülke dışına çıkarılan mallardan da “bac-ı niyadet” alınırdı. Bu vergi, özellikle Balkan topraklarında yay­gındı. Doğu Anadolu’da da geçerliliğini uzun süre koruyan Uzun Hasan yasaların­daki tanımlamaya göre ve genel, bir vergi olarak bac ve haraç adıyla uygulamada kalmıştır. Osmanlılarda bac toplayıcılarına ve gümrük resimlerini tahsil edenlere “bac- dar” denirdi. Bac Nedir konusunda bilgiler verdik.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.