Babür Şah Kimdir

Babür Şah Kimdir Hayatı hakkında kısaca bilgi, Babür Şah eserleri

XVI. yüzyıl Çağatay şairlerindendir. On bir yaşında tahta çıkan Bâbür Şah, Hint- Türk imparatorluğunu kurmak için birçok savaşlar yapılmıştır. Ali Şir Nevâi’den son­ra en büyük Çağatay şâiridir. Şiir tekniği­ni iyi bilen, sağlam bir edebiyat kültürüne sahip şairin en ünlü eseri BABÜRNÂME diye anılan Vekâyi’dir. Bir hâtıra ve gezi ki­tabı olan bu eserinde, çocukluğundan öm­rünün sonuna kadar hayatını anlatır.

Babür Şah sûfiyâne bir dünya görüşü ile karışık aşk, şa­rap şiirleri yazmıştır. Aruz Risâlesi adlı ese­rinde Türklerin kullandığı nazım şekilleri konusunda bilgiler verir. Divan’ı vardır.

e okul

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.