Aynel yakin ne demek

Aynel yakin anlamı nedir,Aynel yakin ne demek

Ayne’l-yakin, İslamda, doğrudan gözlemle edinilen kesin bilgi. Göz, gözlemlemek, bir şeyin aslı, kendisi anlamındaki “ayn” ile kesin bilgi anlamındaki “yakin” sözcüklerin­den oluşmuştur. Kuran’da (Tekasür 7) göz­lem yoluyla bilmek ya da kesin bir gözle bilmek anlamında kullanılır. Mutasavvıflar kesin bilginin üç derecesin­den söz etmişlerdir: İlme’l-yakin, ayne’l- yakin, hakke’l-yakin. Doğrudan Kuran’ dan alınan bu üç deyim Hacı Bayram Veli tarafından bilmek, görmek ve olmak biçi­minde Türkçeleştirilmiştir. Fahreddin İrakî bilginin bu üç derecesini ateş simgesi ile anlatır. Buna göre ayne’l-yakin ateşi göre­rek, dokunarak bilmektir. Kuşeyrî’ye göre ayne’l-yakin beyan hükmünde olan, yani keşf ve ilhamla elde edilen bilgidir. Bu bilgi, zevk ve keşfe dayalı ilim sahibi olanlara özgüdür. Hucvirî ise mutasavvıfla­rın bu deyimi dünyadan ayrılma anında can çekişme durumuna ilişkin bilgi olarak anla­dıklarını söyler. Ona göre bu bilgi, kendile­rini ölüme hazırlamış âriflerin makamıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.