Atatürk’ün Türk Diline Verdiği Önem Ve Sözleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk diline verdiği önem ve sözlerine değineceğiz.

Atatürk, hayatta olduğu süre zarfında Türklüğe ve Türk diline büyük önem vermiştir. Bu sebeptendir ki Türk dilinin gelişimi sağalama amacıyla pek çok çalışmalar yapmıştır. Bu konuda ilgili kişileri vazifelendirmiş gerekli meseleler üzerinde durulmuştur. Atatürk; Türkçe’nin oldukça zengin ve gelişmiş bir dil olduğu kanaatine sahipti. Bunun için dilimizin hiçbir zaman yabancı dillerin etkisinde kalmasını kabul etmedi. Gereken tüm çalışmaları bizzat yürüttü. Henüz hayatta iken 12 Temmuz 1932 yılında Türk Dil Kurumunun kurulmasını sağlamıştır.

Atatürk’ün Türk dili ile ilgili sözleri şunlardır;

“Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay kavranabilecek bir dildir. Bu sayede her Türk, dilini çok sevmeli ve onu sahiplenmelidir.”

“Zengin sözlüğümüzün toplandığı gün, milli varlığımız en kuvvetli bir dal kazanacaktır. Bizim milliyetçiliğimizin esası dil birliğinin korunmasıyla mümkün olacaktır.”

“Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin, kalbidir, zihnidir.”

“Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Bizim ahenkli, zengin lisanımız yeni Türk harfleri ile kendini gösterecektir.”

“Türk dili zengin, geniş bir dildir. Her kavramı ifade kabiliyeti vardır. Yalnız onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde çalışmak lazımdır.”

“Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli duygusunun gelişmesinde başlıca etkendir.”

“Büyük Türk tarihine, Türk milli kaynaklarına, zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz. Baykal ötesindeki Yakut Türklerin dil ve kültürlerini bile ihmal etmiyoruz.”

“Türk dilinin sadeleştirilmesi, zenginleştirilmesi ve kamuoyuna bunların benimsetilmesi için her yayın vasıtasından faydalanmalıyız. Her aydın hangi konuda olursa olsun yazarken buna dikkat edebilmeli, konuşma dilimizi ise ahenkli, güzel bir hale getirmeliyiz.”

“Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle işlensin.”

“Türk milletinin milli dili ve milli benliği bütün hayatında egemen ve esas kalacaktır.”

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.