Atabeg Nedir

Atabeg nedir anlamı, atabeg ne demek

Selçuklu İmparatorluğu’nda kullanılmış bir san ve önemli bir görevin adıdır. Bu sa­nı ilk defa, Selçuklu hükümdarı, Melik Şah’ın ünlü veziri Nizamü’l-mülk taşımıştır.

Selçuklu imparatorluğu’nda merkezde bulunan büyük sultanın kuvvetli sürüp git­tiği sürece atabegler egemenlik isteği gös­termemişlerdir.

Sultan Sencer’in ölümünden sonra, ata- beglerin çoğu, naibi bulundukları şehza­delerin yerine kendi egemenliklerini yürüt­meye başladılar. Ortaçağ islâm tarihinde Selçuklu sülalesinin yerine geçen, genel olarak Atabegler denilen çeşitli soylar ku­rulmuştur.

Şam Atabegleri'(Böriler), Musul ve Ha­lep Atabegleri (Zengîler), Azerbaycan Atabegleri (ildenizliler), Fas Atabegleri (Salgurlular), Harzem bölgesindeki (Harzemşahlar), bunların en önemlisidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.